Schedule and result

Thông báo về lộ trình cập nhật cấu trúc bài thi TOEIC trên thế giới và tại Việt Nam

 Kính gửi Quý khách hàng, 

Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã có thông báo chính thức về việc bắt đầu triển khai cập nhật bài thi TOEIC từ tháng 4/2018. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu triển khai cập nhật bài thi TOEIC sẽ do Đại diện chính thức của ETS tại từng nước quyết định căn cứ tình hình thực tế tại quốc gia đó. 

Tại Việt Nam, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - đại diện quốc gia của ETS sẽ có thông báo 6 tháng trước khi chính thức có sự cập nhật trong cấu trúc đề thi TOEIC để thí sinh có sự chuẩn bị và ôn tập. 

Trân trọng! 

TOEIC test update process in Vietnam and Globally 

Dear Valued Customers, 

Educational Testing Service (ETS) had announced the updates to the TOEIC test starting from April 2018; however, the exact period when each country will roll-out the updates will be determined by the local ETS official country representatives to best suit the local circumstances. 

In Vietnam, IIG Vietnam – the official country representative of ETS will make an announcement 6 months before any updates are applied to the TOEIC test in order to give test takers sufficient time to prepare. 

Thank you! 

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.