Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Đối tác: Các trường Tiểu học, Trung học, Cao đẳng Đại học, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục các tỉnh, v.v.*...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...
Tuyển Giảng viên IC3, MOS (part-time)
Created on Thursday, 12 March 2020 11:17
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Dựa trên giáo trình của IIG Việt Nam, chuẩn bị bài giảng cho các lớp được phân công theo các mô-đun của chương...
VP Đà Nẵng tuyển Giám thị coi thi Part-time
Created on Friday, 06 March 2020 15:25
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Làm giám thị coi thi các bài thi của IIG Việt Nam (TOEIC, MOS, IC3, v.v.) tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận. YÊU...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.