Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu về sản phẩm và thị trường - Nghiên cứu và nắm vững đặc tính các sản phẩm tiếng anh/tin học...
Phó phòng Marketing
Created on Saturday, 09 September 2017 11:13
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Trực tiếp tổ chức thực hiện, giám sát và báo cáo các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm: - Xây dựng chiến...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIN HỌC IC3, MOS FULL-TIME, PART-TIME Số lượng: 02 * MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tuân thủ nghiêm ngặt...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Sales Executive (B2B Sales) Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững thông...
IIG Việt Nam VP.HCM Tuyển dụng Nhân Viên Thanh Tra Thi
Created on Wednesday, 18 December 2019 14:47
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THANH TRA THI Số lượng: 02   MÔ TẢ CÔNG VIỆC   Kiểm soát/Thanh tra các hoạt động tổ chức thi   Triển...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.