Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TỔNG QUAN: Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo của Học viện IIG, và đảm bảo các công...
Trợ Lý Ban Giám Đốc Về Dịch Vụ Khách Hàng
Created on Thursday, 23 July 2020 15:59
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Mảng công việc Dịch vụ khách hàng - Xây dựng bộ máy, cơ cấu tổ chức nhóm dịch vụ khách hàng; - Xây dựng...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC TỔNG QUAN Chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ các nhiệm vụ thiết kế các sản phẩm phục vụ hoạt động marketing...
Nhân viên Hành chính- Tổ chức thi
Created on Tuesday, 14 July 2020 16:21
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...
Chánh văn phòng
Created on Saturday, 04 July 2020 14:49
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động văn phòng của Công ty và hỗ trợ ban giám đốc trong việc quản trị,...
Chuyên viên điều phối Dự án
Created on Thursday, 04 June 2020 17:15
MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Tham gia vào việc xây dựng và ban hành các quy trình, chính sách dự án. • Tìm kiếm và triển khai dự án: - Tìm...
Trưởng nhóm Marketing/ Marketing Team Leader
Created on Tuesday, 26 May 2020 13:36
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động Marketing: - Xây dựng chiến lược/ kế hoạch marketing đối với nhóm sản phẩm mình phụ trách. Thường...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Nghiên cứu sản phẩm: - Nghiên cứu và nắm vững nội dung và giá trị của các sản phẩm IT của công ty bao gồm...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.