Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=44 Vị trí Đại học FPT - Đà Nẵng