Lịch thi và trả kết quả

Bài thi JPT

JPT (Japanese Proficiency Test) là bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế dành cho những người sử dụng tiếng Nhật như một ngoại ngữ.

      JPT là bài thi có thang điểm rộng nhất từ 10 đến 990, cho phép đánh giá mọi cấp độ năng lực tiếng Nhật từ mức sơ cấp đến trình độ sử dụng thành thạo như người bản ngữ, phù hợp với mọi vị trí công việc từ lao động giản đơn đến cấp quản lý.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.