Lịch thi và trả kết quả

Tổ chức sáng lập JPT

 JPT do tập đoàn Sundai xây dựng và phát triển năm 1988 theo yêu cầu của Công ty YBM Si-sa, một tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Hàn Quốc.

 

Từ tháng 03 năm 2004, JPT được tổ chức định kì tại Nhật Bản dưới sự quản lý và điều hành của Học viện Ngoại ngữ Tổng hợp Sundai.  

Năm 2007 đã có hơn 150 công ty Nhật Bản và Hàn Quốc sử dụng kỳ thi JPT như một công cụ quản lý nhân sự trong các hoạt động cụ thể như tuyển dụng, đánh giá, sắp xếp và đề bạt cán bộ. Việc tổ chức thi JPT định kỳ trong doanh nghiệp còn nhằm khuyến khích các nhân viên thường xuyên trau dồi kiến thức và tự nâng cao khả năng tiếng Nhật trong suốt quá trình làm việc.

 

 

           IIG Việt Nam là đại diện độc quyền cho chương trình JPT tại Việt Nam với nhiệm vụ giới thiệu và phát triển chương trình trên toàn lãnh thổ. Ngoài JPT, IIG Việt Nam còn là đại diện chính thức của các chương trình khảo thí quốc tế khác như TOEFL iBT, TOEIC, TOEIC Bridge, TFI…

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.