Lịch thi và trả kết quả

Đối tượng sử dụng kết quả JPT

Doanh nghiệp, tập đoàn

-         Đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật của nhân viên hiện tại và tiềm năng, phục vụ công tác tuyển dụng, sắp xếp và đề bạt cán bộ

-         Xây dựng tiêu chuẩn về trình độ Nhật ngữ cho các vi trí trong công ty

-         Lựa chọn nguồn nhân lực cho hoạt động tu nghiệp dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản

-         Đánh giá hiệu quả các khóa đào tạo Nhật ngữ

 

 

Tổ chức giáo dục đào tạo

 

-         Đánh giá trình độ Nhật ngữ cho sinh viên/ học viên phục vụ công tác tuyển sinh và phân loại xếp lớp

-         Hỗ trợ xây dựng giáo trình đào tạo Nhật ngữ phù hợp với yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng

-         Trang bị cho sinh viên/ học viên chứng chỉ Nhật ngữ quốc tế phục vụ quá trình tìm kiếm việc làm

 

 

Cá nhân

 

-         Tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn

-         Chứng minh khả năng tiếng Nhật của bản thân

-         Theo dõi sự tiến bộ trong quá trình học tiếng Nhật

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.