Lịch thi và trả kết quả

Cấu trúc bài thi JPT

JPT là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 95 phút, gồm 200 câu hỏi được chia làm hai phần như sau: 

Kỹ năng

Nội dung

Số lượng câu hỏi

Thời gian

Điểm số

Nghe hiểu

Hình ảnh (tả tranh)

20 câu

45 phút

495 điểm

Hỏi và trả lời

30 câu

Hội thoại ngắn

30 câu

Đoạn thông tin ngắn

20 câu

Đọc hiểu

Chọn đáp án đúng

20 câu

50 phút

495 điểm

Tìm lỗi trong câu

20 câu

Hoàn thành câu

30 câu

Đọc hiểu

30 câu

Tổng cộng

200 câu

95 phút

990 điểm

Quy đổi điểm số giữa JPT và các cấp độ của JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

JPT

JLPT

Trên 715 điểm

1kyu

Trên 540 điểm

2 kyu

Trên 415 điểm

3 kyu

  

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.