Lịch thi và trả kết quả

Kết quả bài thi JPT

Kết quả JPT không đánh giá “đỗ” hay “trượt” mà phản ánh trình độ sử dụng tiếng Nhật hiện tại của mỗi thí sinh qua thang điểm cụ thể.

 

JPT cung cấp phần đánh giá riêng biệt cho từng kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu với thang điểm độc lập cho mỗi phần từ 05 đến 495 điểm, tổng điểm từ 10 đến 990 điểm.

 

Phiếu điểm JPT (JPT score report):

 

 

 

 

 

               (Mặt trước)                                     (Mặt sau)

 

 Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi JPT đều nhận được Phiếu điểm (JPT Score Report), thể hiện mức điểm thí sinh đạt được cho từng kỹ năng Nghe hiểu, Đọc hiểu và Tổng điểm. Mặt sau của phiếu điểm (JPT Score Report) được thiết kế với bảng mô tả các cấp trình độ tiếng Nhật (Proficiency Scale), trong đó nêu rõ khả năng sử dụng tiếng Nhật của thí sinh tương ứng với từng thang điểm. Bảng mô tả này giúp người sử dụng kết quả JPT có thể nắm bắt và sử dụng hiệu quả khả năng ngôn ngữ của từng thí sinh.                  

 

Phiếu điểm JPT (JPT Score Report) được thiết kế với hai ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng sử dụng trên toàn thế giới.

 

 Phương thức thông báo kết quả JPT:

 

Nếu thí sinh tham gia theo hình thức tổ chức, kết quả sẽ được gửi tới cấp chủ quản gồm: Báo cáo tổng hợp và Phiếu điểm của từng cá nhân dự thi. Nếu tham gia theo hình thức cá nhân, thí sinh sẽ nhận kết quả trực tiếp tại văn phòng IIG Việt Nam hoặc đăng ký dịch vụ gửi phiếu điểm bằng thư bảo đảm đến địa chỉ cá nhân.

Trường hợp không được sự cho phép, thông tin về điểm số của thí sinh sẽ được tuyệt đối giữ bí mật.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.