Lịch thi và trả kết quả

Tin tức & Sự kiện

...
Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2011, IIG Việt Nam phối hợp với đại học Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi TOEIC phân loại đầu vào cho 6849...
Ước mơ thành hiện thực với chương trình “Work & Travel”
Được viết ngày Thứ sáu, 28 Tháng 10 2011 21:52
...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.