Lịch thi và trả kết quả

Thông báo đổi tên Phiếu điểm (Score Report) TOEIC thành Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC của Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa kỳ (ETS)

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar xin thông báo:

Kể từ ngày thi 21/12/2018, Phiếu điểm TOEIC quốc tế (TOEIC Official Score Report) được cấp tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar chính thức được đổi tên thành Chứng chỉ điểm TOEIC quốc tế (TOEIC official Score Certificate)   

Việc đổi tên này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh khi sử dụng kết quả bài thi TOEIC trong học tập và công việc. Ngoài ra, không có bất kỳ thay đổi nào về bố cục và nội dung thông tin liên quan so với Phiếu điểm (Score Report) TOEIC hiện tại.

Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC quốc tế được công nhận trên toàn cầu, được sử dụng trong khi có yêu cầu Phiếu điểm (Score Report) TOEIC hoặc Chứng chỉ (Certificate) TOEIC để bổ sung vào hồ sơ học tập, việc làm, du học,… của các thí sinh và được các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng để ghi nhận điểm thi TOEIC chính thức của thí sinh.

Quý khách hàng vui lòng xem mẫu Chứng chỉ điểm TOEIC (TOEIC Official Score Certificate) TẠI ĐÂY

Lưu ý:

-          Phiếu điểm (Score Report) TOEIC quốc tế được cấp trước ngày thông báo đổi tên vẫn có giá trị bình thường trong thời gian còn hiệu lực;

-          Ngoài Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC, các thí sinh có nhu cầu vẫn có thể làm thủ tục xin cấp Chứng chỉ (Certificate) TOEIC. Chứng chỉ (Certificate) TOEIC chỉ mang tính chất chứng nhận thí sinh đã dự thi TOEIC, nhưng không có thông tin đầy đủ và chi tiết như Chứng chỉ điểm (Score Certificate) TOEIC hay Phiếu điểm (Score Report) TOEIC trước đây.

Trân trọng thông báo!

IIG Việt Nam


 

Attachments:
Download this file (TOEIC Score Certificate scan - file upload.jpg)Chứng chỉ điểm TOEIC quốc tế[ ]3760 Kb

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.