Lịch thi và trả kết quả

Thông báo lịch cung cấp dịch vụ trong giai đoạn tập huấn nội bộ của IIG Việt Nam

Kính gửi Quý khách hàng,

Do có lịch tập huấn nội bộ, IIG Việt Nam xin thông báo một số thay đổi trong lịch cung cấp dịch vụ tới quý khách hàng trong thời gian diễn ra sự kiện như sau:

- Hà Nội: Tạm hoãn các dịch vụ đăng ký, chuyển, hủy thi và trả kết quả trong 02 ngày 8/7 và 9/7/2019. Văn phòng hoạt động như thường lệ kể từ ngày 10/7/2019.

- Đà Nẵng: Tạm hoãn các dịch vụ từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7/2019. Văn phòng hoạt động như thường lệ kể từ ngày 8/7/2019.

- TP. Hồ Chí Minh: Tạm ngừng nhận đăng ký thi trong 02 ngày 5/7 và 6/7/2019. Các dịch vụ chuyển/ hủy lịch thi và trả kết quả vẫn được cung cấp trong 02 ngày này. Văn phòng hoạt động như thường lệ kể từ ngày 8/7/2019.

Rất mong Quý khách hàng lưu ý và thông cảm.

Trân trọng thông báo!


IIG VIETNAM’s service schedule during internal training

Dear Valued Customers,

Due to IIG Vietnam’s internal training schedule, we would like to announce some changes in our service schedule as following:

- Hanoi: Our services regarding test registration, test date change or cancellation, and returning of test results will not be provided on July 8 and July 9, 2019. We will resume normal services on July 10, 2019.

- Da Nang: Our office will be closed from July 4 to 6, 2019 and reopened on July 8, 2019.

- Ho Chi Minh City: Our test registration service will not be provided on July 5 and 6, 2019. Other services related to test date change or cancellation, and returning of test results will remain as usual. We will resume normal services on July 8, 2019.

Our apologies for any inconvenience!

Sincerely,

IIG Vietnam

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.