Lịch thi và trả kết quả

Thông báo lịch thi TOEFL ITP

 - Tại Hà Nội: Định kỳ vào sáng Thứ Ba hàng tuần tại Trụ sở IIG Việt Nam – số 24 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04. 3773 2411.

- Tại Đà Nẵng:  Định kỳ vào sáng Thứ Sáu của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng (bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 năm 2009) tại Văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng - Số 268 Trần Phú, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. ĐT: 0511. 3565 888.

- Tại Tp.HCM:  Định kỳ vào sáng Thứ Tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng (bắt đầu từ tháng ngày 10 tháng 6 năm 2009) tại Văn phòng Chi nhánh Tp.HCM - Số 3, Đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10, Tp. HCM. ĐT: 08. 3929 2633/34.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.