Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 7/2014

 IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 07/2014 có nguyện vọng tìm việc như sau:  

Họ tên

Ngày sinh

(MM-DD-YY)

Điểm TOEIC

Le Thang

12/20/1991

845

Nguyen Thi Nga

17/02/1989

720

Dang Xuan Truong

12/04/1992

430

Nguyen Son Tung

10/14/1987

830

Le Minh Dung

08/10/1992

715

Luu Thi Kim Dung

1/1/1993

855

Nguyen Ba Linh

8/16/1988

550

Doan Hong Nhung

12/10/1992

845

Nguyen Thi Thuy Linh

4/15/1990

430

Vu Minh Ngoc

3/28/1992

870

Pham Thu Thao

11/11/1991

735

Nguyen Dai Duong

5/14/1991

685

Hoang Ha Li

12/12/1991

800

Nguyen Duy Anh

11/16/1991

520

Do Thu Hong

11/16/1992

400

Dao Minh Chau

11/19/1991

920

Le Quynh Hoa

7/30/1991

940

Bui Duc Ngoc Tu

7/12/1992

590

Dao Son Tung

12/28/1992

420

Le Mai Anh

5/1/1992

565

Pham Minh Thang

2/20/1994

215

Nguyen Ngoc Thiem

10/28/1991

290

Luong Dinh Tho

11/27/1991

400

Phan Anh Tai

8/8/1992

415

Nguyen Thi Hien

2/21/1992

420

Tran Kim Quynh

12/19/1988

620

Nguyen Dinh Phong

3/6/1982

425

Hoang Linh

2/7/1989

705

Nguyen Manh Tri Quan

1/18/1989

220

Tran Thu Trang

9/20/1992

755

Nguyen Thi To Uyen

10/16/1996

200

Dang Thi Hong

4/11/1987

870

Phuong Thao

1/29/1992

820

Nguyen Thi Ngoc Anh

10/22/1996

265

Trinh Thi Ngoc Diem

4/12/1990

570

Bui Thi Tham

7/4/1991

615

Bui Thi Ngoc Lan

10/11/1992

745

Hoang Thi Thai Thanh

3/28/1992

830

Nguyen Van Thang

11/22/1992

720

Tran Hanh Ly

9/2/1990

360

Nguyen Phuong Dung

2/4/1989

635

Mai Phuong Ngoc

12/20/1992

725

Pham Thanh Huyen

9/11/1994

400

Phung Thi Thu Ha

12/17/1992

370

Nguyen Tri Hieu

2/7/1993

415

Nguyen Phuong Anh

5/13/1995

815

Nguyen Viet Hung

3/23/1995

590

Nguyen Thi Kieu Hanh

9/5/1995

885

Nguyen Anh Tuan

3/23/1995

215

Nguyen Thi Nhai

11/28/1992

720

Nguyen Viet Anh

2/27/1992

845

Khong Thi Mai Lan

4/19/1992

760

Do Tu Ngan

11/12/1995

535

Nguyen Duc Thai

2/20/1991

410

Tran Thi Huyen

7/21/1991

535

Tran Tuan Anh

7/12/1990

425

Dang Ngoc Mai Phuong

4/21/1992

465

Tran Ngoc Diep

1/6/1990

715

Nguyen Thi Thuy Dung

12/19/1995

660

Le Hoang Huong

10/14/1994

760

Le Ngoc Nam

3/20/1991

575

Nguyen Van Tho

3/22/1988

180

Le Doan Trang

12/2/1988

650

Nguyen Thi Bich Nham

11/10/1992

695

Tran Thi Chang

8/8/1992

675

Mac Van Tam

11/8/1991

490

Nguyen Manh Dat

11/23/1990

460

Tran Quynh Giang

2/4/1992

885

Tran Hong Minh

10/8/1988

190

Pham Thi Dung

11/5/1990

455

Tran Cong Tam

2/7/1988

685

Nguyen Quoc Cuong

6/17/1990

185

Ngo Son Tung

9/4/1991

750

Nguyen Thi Hong Dung

2/9/1992

515

Pham Duy Thanh

3/13/1986

500

Mau Hong Anh

12/2/1992

590

Dao Tuan Ninh

12/16/1988

540

Tran Thi Hai Anh

3/8/1992

520

Tran The Duc

10/22/1984

380

Dang Thi Hien

4/25/1995

780

Le Thi Thao

4/20/1991

680

Nguyen Thi Thu Ha

4/18/1991

520

Nguyen Thi Mai

12/30/1989

390

Ha Phuong Anh

9/3/1995

585

Nguyen Hoai Nam

3/10/1987

430

Tran Thu Thuy

11/16/1990

815

Nguyen Thuy Dung

12/1/1990

395

Tran Chau Nam

8/4/1991

510

Nguyen Minh Trang

10/21/1991

715

Nguyen Quang Hung

8/21/1991

595

Trinh Tra Huong

9/6/1992

280

Vu Thi Minh Phuong

9/6/1992

710

Nguyen Khac Huy

9/27/1995

845

Duong Hoang Yen

1/7/1996

790

Le Thi Khanh Binh

10/20/1982

410

Bui Thi Thu Huyen

11/12/1984

565

Hoang Thi Thu Ha

12/15/1992

465

Trinh Thi Ly

1/19/1992

395

Nguyen Huong Quynh

12/16/1995

745

Nguyen Thanh Tinh

5/8/1992

765

Dang Thi Hang

6/10/1992

650

Dang Xuan Truong

12/4/1992

430

Bui Trung Nghia

12/17/1986

810

Dang Duc Huy

9/20/1995

635

Dinh Thi Du

7/27/1992

350

Ha Thi Thuy Nhung

7/8/1987

305

Ho Minh Huong

11/25/1986

360

Hoang Xuan Thuy

4/17/1990

805

Le Thi Thu Trang

9/16/1990

540

Nguyen Hoai Nam

7/23/1990

615

Nguyen Huy Thanh

7/19/1985

655

Nguyen Lan Anh

10/27/1993

955

Nguyen Tai Linh

3/16/1993

415

Nguyen Thi Van

1/23/1992

300

Nguyen Thi Mai

12/23/1992

475

Nguyen Thi Huyen Trang

6/15/1993

240

Nguyen Thi Minh Khue

12/13/1995

760

Nguyen Thi Ngoc Duyen

10/15/1992

775

Nguyen Thi Ngoc Tu

9/19/1980

380

Nguyen Thuy Duong

12/6/1992

485

Nguyen Thuy Hang

3/30/1989

440

Nguyen Tien Hieu

12/17/1992

395

Nguyen Tuan Anh

11/2/1991

485

Nguyen Van Anh

7/27/1991

900

Phan Thanh Huyen

7/31/1990

715

Tran Cong Minh

1/11/1991

680

Vu Thi Huyen Trang

5/5/1992

550

Vu Thi Ngoc Dung

4/27/1977

310

An Van Dung

4/26/1996

190

Dao Hoang Nam

4/4/1996

455

Do Dinh Quan

12/22/1990

495

Do Thi Hang

6/3/1996

610

Doan Nhat Truong

7/21/1987

730

Duong Lan Huong

5/19/1992

560

Hoang Phuong Hoa

12/7/1992

420

Hoang Viet Trung

12/24/1991

485

Kieu The Thuan

4/10/1992

390

Le Hoai Giang

3/30/1992

830

Luong Trung Hieu

9/24/1995

955

Luu Thi Viet Hoa

5/21/1991

805

Mai Minh Hoang

11/8/1995

810

Nguyen Hoang Cuong

3/21/1991

715

Nguyen Hong Hanh

8/14/1995

920

Nguyen Minh Hieu

5/6/1992

650

Nguyen Ngoc Tuan

5/6/1988

445

Nguyen Ngoc Minh Hang

5/18/1995

885

Nguyen Phuong Loan

8/18/1989

590

Nguyen Thai Hoang

2/20/1994

845

Nguyen Thi Thom

5/20/1996

225

Nguyen Thi Thuy

10/28/1992

675

Phuong Nhung

5/30/1992

365

Nguyen Thi Thu Huong

11/2/1989

760

Nguyen Thu Thuy

12/2/1995

955

Nguyen Thu Ha

4/29/1986

915

Nguyen Van Dai

10/16/1990

365

Nguyen Viet Hoang

5/25/1991

690

Pham Thi Hai Thinh

10/19/1979

400

Pham Thi Quynh Duong

2/23/1995

610

To Viet Hoang

7/25/1992

225

Tran Duc Thang

9/2/1991

840

Tran Thi Minh Chau

10/29/1995

680

Tran Tuan Long

3/28/1991

510

Vu Xuan Chinh

1/5/1994

200

Dang Thi Thanh Huyen

8/28/1992

500

Dinh Van Hoang

8/18/1994

740

Do Thai ha

9/20/1982

465

Duong Ngoc Tuyet

2/4/1991

500

Hoang Thi Thu Ha

6/8/1991

790

Hoang Thi Thuy Linh

8/27/1992

500

Hoang Thuy Han

9/16/1992

330

Hoang Van Tung

7/10/1989

270

Le Thi Thu Huong

6/2/1990

215

Ngo Thi Thanh Hien

4/20/1992

790

Nguyen Duy Ngoc

5/10/1992

335

Nguyen Thi Ngoc Lan

9/14/1992

675

Nguyen Tuan Hiep

5/27/1990

370

Nguyen Van Khanh

6/12/1991

370

Nhu Thi Ngoc Phuong

6/2/1989

880

Pham Hoai Nam

6/24/1989

510

Pham Thanh Huong

10/28/1991

520

Pham Thi Huong

8/28/1992

550

Pham Thi Hai Phu

11/12/1992

465

Sai Hong Anh

11/1/1987

615

Ta Hong Son

5/31/1992

580

Ta Thi Ha

5/27/1990

575

Tran Anh Tuan

9/17/1987

295

Tran Dinh Tuan

2/26/1991

370

Tran Thi Mai

4/28/1996

185

Tran Viet Nga

2/12/1992

830

Trinh Thanh Tram

11/27/1996

350

Vu Ngoc Dat

11/29/1991

825

Vu Thi Huyen

2/27/1992

565

Vu Thi Thu Trang

5/10/1989

260

Chu Thi Thanh Huyen

10/6/1991

700

Nguyen Anh Tuan

12/21/1994

615

Nguyen Thi Dieu Huyen

9/22/1990

250

Hoang Son

6/15/1993

735

Pham Thi Huyen

11/3/1994

760

Pham Duy Thai

3/29/1990

380

Dinh Thi Thu Huong

1/6/1989

485

Phan Nhat Tu

11/10/1987

370

Vu Trung Thanh Ngoc

10/5/1992

785

Chu Ngoc Lan

10/4/1988

370

Dang Minh Huong

10/28/1988

690

Dang Tuan Huy

7/13/1992

645

Dao Thi Van Anh

5/29/1994

670

Do Ha Nam

11/21/1985

570

Le Dinh Quang

10/14/1987

805

Le Van Linh

2/7/1992

505

Nguyen Hong Minh

12/29/1991

485

Nguyen Minh Thi

11/13/1981

745

Viet Hung

9/13/1991

635

Nguyen Thi Minh Hue

8/4/1988

205

Nguyen Viet Phuong

3/22/1995

680

Nong Duc Binh

4/22/1992

335

Pham Duc Anh

11/21/1990

410

Pham Thi Hue

3/25/1990

865

Pham Thu Thuy

9/23/1990

735

Ta Thi Thanh Loan

6/2/1990

690

Tran Danh Nguyen

9/26/1991

505

Tran Thi Thu Trang

3/10/1984

925

Vu Van Tinh

8/1/1992

335

Bui Thi Huyen Trang

12/1/1994

605

Bui Van Hung

10/9/1989

260

Dang Nam Thanh

1/17/1992

940

Dao Trong The

10/25/1990

440

Do Thi Minh Thuy

8/20/1991

450

Do Thi Thanh Thanh

10/10/1994

930

Hoang Viet Chinh

7/11/1993

460

Ha Van Hai

3/4/1989

310

Le Duc Trong

5/5/1992

510

Le Thi Thu Thao

8/31/1992

765

Le Trung Thanh

9/30/1992

720

Le Trung Kien

9/22/1993

735

Mai Thu Duyen

11/27/1992

640

Ngo Thi Lien

6/7/1991

370

Nguyen Hoang Phuong

2/19/1992

715

Nguyen Huy Linh

6/4/1992

705

Nguyen Khanh Linh

10/10/1992

350

Nguyen Minh Thuy

1/24/1995

945

Nguyen Phuong Anh

6/19/1993

405

Nguyen Thi Hien

8/11/1989

725

Nguyen Thi Hue

11/10/1993

710

Nguyen Thi Hoa

12/8/1992

445

Nguyen Thi Diu

8/28/1992

700

Nguyen Thi Huyen Trang

4/7/1995

660

Nguyen Thi Trang Thu

5/12/1991

480

Pham Quang Binh

9/24/1991

275

Pham Thi Anh

2/5/1991

400

Quan Thi Ngan

8/11/1993

785

Tran Thi Thuy

8/10/1992

160

Tran Thi Hong Anh

6/2/1992

650

Truong Mau Hieu

1/9/1995

415

Vo Dinh Minh Triet

7/31/1992

615

Cao Xuan Truong

6/19/1988

510

Dao Manh Quang

11/15/1980

380

Le Xuan Ky

10/17/1979

550

Pham Thi Thu Trang

7/6/1992

340

Tran Son Thai

6/18/1989

530

Bui Thu Huong

1/11/1992

680

Ha Thu Trang

9/27/1995

915

Nguyen Thanh Huyen

8/15/1991

895

Trang Cong Chung

5/22/1985

555

Do Ngoc Trac

10/28/1991

575

Do Thi Mai Huong

12/31/1992

700

Do Thi Minh Nguyet

1/10/1994

705

Le Manh Thang

2/12/1994

635

Le Quoc Khanh

9/2/1995

600

Le Thi Huong Lan

10/6/1994

970

Le Thi Phuong Chi

2/22/1992

825

Le Thi Thuy Duong

8/10/1992

715

Ngo Xuan Vu Tung

2/24/1991

620

Nguyen Dinh Thao

11/12/1988

270

Nguyen Duy Quang

8/15/1993

800

Nguyen Le Ngoc Chi

7/8/1992

920

Nguyen Thanh Tung

8/10/1987

770

Nguyen Thi Hien

6/13/1996

205

Nguyen Thi Quyen

7/26/1992

330

Nguyen Thi Thuy

3/18/1995

680

Nguyen Thi Cam Nhung

8/5/1992

490

Nguyen Thi Hai Quynh

10/13/1991

655

Nguyen Thi Lan Huong

3/13/1992

605

Nguyen Thi Thu Huong

5/10/1991

445

Nguyen Thi Tu Uyen

6/18/1992

580

Nguyen Thu Anh

9/23/1998

500

Nguyen Viet Hoa

10/8/1994

800

Nguyen Thi Thoa

10/30/1991

480

Bach Ngoc May

2/27/1995

830

Bui Quy Anh

12/20/1984

320

Cao Hoang Thao

2/20/1992

595

Dao Van Tung

9/22/1989

355

Dinh The Duy

12/1/1992

515

Doan Thi Phuong Hai

7/1/1991

630

Duong Ha My

11/15/1992

885

Ha Thi Hoa

10/26/1994

485

Le Nam Giang

2/19/1991

680

Luu Thi Mai

11/25/1991

595

Nguyen Hai Dang

1/24/1992

915

Nguyen Huong Giang

10/27/1995

770

Nguyen Ngoc An

8/24/1992

605

Nguyen Phuong Anh

4/17/1983

410

Nguyen Quang Anh

4/25/1995

910

Nguyen Quoc Hung

6/5/1993

590

Nguyen Sy Cuong

10/23/1991

555

Nguyen Thi Tham

10/10/1992

325

Nguyen Thi Hanh

9/4/1992

420

Nguyen Thi Lanh

3/2/1991

500

Nguyen Thi Dieu Hong

4/29/1994

765

Nguyen Thi My Hanh

4/25/1995

945

Nguyen Thu Thuy

4/15/1995

845

Nguyen Xuan Hoang

3/6/1991

765

Ninh Thi Huong

6/10/1990

640

Pham Thi Dung

2/24/1992

365

Tran Thi Thu Trang

7/24/1992

600

Tran Xuan Duc

7/17/1989

365

Trinh Thi Thuy Lien

1/2/1990

695

Trinh Thu Hang

9/30/1995

835

Truong Thi Hoa

12/13/1993

585

Vu Thi Mai Anh

12/9/1991

805

Khuat Thi Nguyet

1/22/1985

585

Le Huu Tri

8/12/1995

705

Le Phuong Hoa

10/27/1992

665

Le Thi Mai Linh

8/5/1997

510

Nguyen Thuy Linh

7/22/1995

745

Nguyen Trong Thanh

7/6/1994

850

Nguyen Trung Tung

12/13/1991

745

Pham Dinh Le Hao

3/13/1991

710

Pham Hong Nhung

9/9/1992

550

Tran Tien Dat

8/14/1989

505

Vu Van Vinh

2/1/1991

475

Do Thi Thu

11/21/1992

565

Kim Dinh Thai

4/8/1984

295

Le Thi Hong Nhung

6/5/1992

825

Nguyen Duy Trung

10/8/1991

480

Nguyen Manh Thang

3/3/1992

290

Nguyen Thi Huong

1/8/1974

620

Nguyen Thuy Linh

10/13/1991

730

Nguyen Tuan Anh

9/4/1990

445

Tran Phong Vu

8/6/1991

465

Bui Duy Nhu

4/10/1991

635

Dang Khanh Ly

1/12/1993

735

Dao Cong Huy

3/26/1991

605

Ha Xuan Duong

1/8/1989

505

Hoang Thanh Binh

1/31/1987

700

Lai Thanh Hoa

9/8/1989

660

Le Thi Xuan

10/20/1978

360

Le Thi Thuy

5/9/1992

605

Le Thi Thuy Hang

9/17/1992

705

Nguyen Chau Ky

7/21/1990

635

Nguyen Hong Van

1/5/1990

435

Nguyen Huong Ngoc

11/18/1984

680

Nguyen Quoc Thanh

11/26/1988

865

Nguyen Thanh Ha

9/3/1991

630

Nguyen Thi Hanh

4/28/1992

455

Nguyen Thi Lan

4/6/1992

760

Nguyen Thi Thuy Linh

5/8/1993

670

Pham Thanh Hang

11/12/1990

255

Pham Thi Hanh

7/20/1992

580

Tran Thi Mai Trang

12/1/1994

805

Trinh Bich Ngoc

9/20/1995

715

Vu Phuong Thao

11/5/1992

340

Vu The Lang

8/19/1991

380

Vu Thi Ha

10/15/1988

725

Vu Thi Ngoc Anh

12/28/1992

445

Vu Trong Hieu

1/17/1993

690

Vuong Tran Huyen Thi

7/12/1993

785

Ha Minh Hieu

1/5/1992

635

Nguyen Tran Huy

8/9/1995

715

Do Thi Thu Hang

2/14/1994

895

Kim Vu Bich Ngoc

9/20/1994

705

Chu Thi Hong Phuong

6/13/1995

780

Dang Ngoc Son

10/27/1989

570

Dang Thi Thanh Huong

9/10/1990

670

Dong Hong Quang

2/16/1988

285

Khuong Thuy Linh

3/4/1987

810

Le Quang Duy

6/23/1991

715

Nguyen Lan Vi

3/23/1996

330

Nguyen Minh Quan

11/11/1995

825

Nguyen Phuong Dong

11/13/1992

340

Nguyen Thi Viet

1/28/1993

890

Nguyen Thu Quynh

8/13/1994

290

Nguyen Viet Dung

8/4/1989

435

Pham Huong Giang

12/25/1995

920

Ta Hoang Trang

6/24/1995

790

Tran Thi Lan

8/22/1991

320

Tran Thu Hang

8/12/1992

880

Bui Minh Son

11/2/1983

605

Dinh Quang Thang

10/14/1993

775

Do Thi Thanh Nga

8/15/1995

660

Ha Hien Thuong

12/19/1995

650

Hoang Anh Thang

3/2/1985

605

Hoang Van Thuan

3/20/1991

390

Le Quang Huy

6/8/1990

505

Nguyen Duc Linh

2/24/1988

745

Nguyen Khanh Tuyen

11/3/1987

665

Nguyen Thi Hanh Phuc

4/25/1995

715

Nguyen Thi Thu Trang

12/6/1991

705

Nguyen Thu Hien

1/21/1994

660

Pham Thi Ngoc Ngan

5/26/1990

425

Phan Thi Huyen

9/16/1992

635

Phung Thi Anh Huong

9/26/1991

625

Tran Quoc Thinh

8/5/1991

695

Tran Thi Phuong Thao

9/25/1992

510

Trinh Thi Giang

8/20/1986

790

 

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.