Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 9/2014

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 09/2014 có nguyện vọng tìm việc như sau:  

Họ tên

Ngày sinh

(MM-DD-YY)

Điểm TOEIC

Le Van Hiep

4/16/1990

155

Le Viet Anh

10/23/1995

185

Tran Anh Toan

1/12/1985

185

Le Van Hiep

4/16/1990

190

Vuong Dinh Nghia

6/5/1996

190

Pham Thi Huong Ly

12/25/1996

195

Nguyen Viet Cuong

3/5/1993

195

Nguyen Van Phap

9/19/1983

200

Le Thi Van Anh

7/2/1994

205

Nguyen Thi Minh Hue

9/6/1986

205

Pham Vu Thuy Trang

12/1/1978

205

Nguyen Thu Trang

7/24/1993

215

Ho Huyen Trang

7/17/1992

220

Tran Van Hong

10/15/1992

225

Ngo Quang Thanh

8/13/1991

225

Ngo Duy Hung

9/1/1993

225

Le Xuan Thong

6/2/1988

235

Nguyen Tuan Anh

8/12/1987

240

Tran Phuong Anh

8/21/1993

240

Cao Chi An

12/2/1990

240

Tran Phuong Anh

8/21/1993

240

Hoang Thi Thu Ha

2/9/1988

245

Tran Quang Chung

6/6/1995

245

Nguyen Viet Cuong

3/5/1993

250

Ha Thi Huong Giang

8/28/1991

265

Ha Hai Dang

7/18/1991

265

Vu Duy Thang

4/4/1989

265

Pham Tai Phat

8/21/1996

265

Le Quang Vu

1/1/1989

265

Nguyen Cong Vinh

4/12/1987

270

Truong Minh Tien

10/9/1991

280

Pham Kim Ton

10/14/1992

285

Pham Van Oai

6/12/1987

295

Luong Dang Dam

8/14/1987

295

Dinh Nho nh

2/6/1990

295

Bui Thi Bich

9/23/1988

300

Pham Thi Quynh

9/23/1989

300

Tran Thanh Hai

1/21/1986

305

Nguyen Duy Ngoc

5/10/1992

305

Pham Thanh Son

12/7/1996

310

Bui Duc Tho

8/24/1991

310

Le The Dong

6/3/1990

310

Tran Thi Trang

10/9/1989

310

Nguyen Thanh Huyen

11/22/1991

315

Nguyen Tien Dung

9/24/1992

315

Nguyen Viet Quan

2/19/1993

320

Nguyen Trung Kien

10/18/1991

325

Hoang Ngoc Hoa

4/9/1987

330

Vu Thuy Duong

5/26/1996

335

Doan Thi Tam

12/24/1990

335

Dong Thi Phuong Mai

10/29/1993

335

Hoang Thi Lan

8/2/1990

340

Le Thanh Ngan

10/21/1992

340

To Van Thu

9/29/1990

345

To Thi Oanh

6/18/1990

345

Nguyen Thi Dieu Huyen

2/10/1992

345

Tran Thanh Hai

1/21/1986

345

Nguyen Thi Phuong

12/20/1991

350

Le The Dong

6/3/1990

350

Nguyen Thuy Lan

4/10/1993

355

Nguyen Thi Thao

11/20/1992

355

Nguyen Dai Trang

8/21/1992

355

Tran Van Truong

9/2/1991

360

Doan Minh Nam

8/5/1993

360

Tran Thi Tuyet Mai

4/8/1990

365

Le Khanh Linh

8/9/1992

370

Dao Thi Lan Anh

3/18/1992

370

Dao Thi Thuy Nga

4/29/1990

375

Nguyen Trung Viet Hoang

4/27/1993

375

Nguyen Van Gioi

2/21/1991

375

Nguyen Thi Thanh Huyen

9/26/1982

375

Bui Thi Phuong Anh

9/29/1989

375

Cao Thi Thu Hang

2/14/1992

380

Le Ngoc Hoai

1/27/1995

380

Pham Quang Hung

4/22/1992

380

Nguyen Thi Ha

7/29/1991

385

Doan Tien Hai

10/8/1993

395

Pham Thanh Tung

6/13/1989

395

Doan Manh Hung

6/29/1993

405

Tran Anh Hong

1/2/1985

405

Nguyen Thuy Linh

11/5/1991

405

Do Tuyet Nhung

11/6/1985

405

Truong Viet Anh

8/15/1992

410

Nguyen Thi Thuong

4/23/1993

415

Duong Dinh Tuan Vu

4/6/1992

415

Thai Dac Hoang

2/19/1991

420

Tran Nguyen Quan

8/23/1989

420

Cao Van Truong

5/20/1986

420

Mai Thi Hai

2/14/1995

420

Le Hoang Son

11/9/1993

425

Bui Duc Long

4/1/1990

430

Do Thanh Thuy

1/13/1991

430

Tran Thi Lien

5/2/1992

440

Phan Thu Trang

10/5/1990

440

Doan Thi Van

7/9/1992

445

Nguyen Ngoc Linh

10/4/1994

445

Nguyen Trung Dung

10/18/1989

445

Nguyen Van Thang

11/5/1981

450

Le Thi Van Anh

1/7/1991

450

Nguyen Quang Huong

3/20/1987

450

Truong Kim Ngan

12/22/1989

455

Nguyen Thi Nhan

10/25/1987

460

Nguyen Nhu Duong

10/11/1990

470

Nguyen Thi Duyen

9/11/1988

470

Tran Duc Anh

2/3/1990

475

Bui Phuong Nam

10/29/1988

475

Nguyen Trung Thanh

11/22/1991

475

Doan Mai Khanh

11/20/1991

475

Nguyen Tat Hung

7/1/1987

475

Vu Duc Long

2/11/1991

475

Le Van Duc

11/11/1991

485

Ngo Huyen Tram

9/11/1991

485

Bui Tien Giap

2/20/1994

485

Ba Thi Huyen

8/15/1989

490

Do Giang Son

12/16/1990

495

Trinh Tuan Anh

7/2/1990

495

Bui Thi Hau

10/20/1991

495

Le Trung Chien

12/24/1991

495

Vu Anh Thu

3/5/1991

495

Le Ngoc My

8/3/1985

500

Do Hoang Giang

4/14/1991

500

Trinh Duc Chung

4/25/1989

500

Nguyen Quang Tuan

2/23/1992

500

Ngo Thi Quyen

9/5/1991

505

Nguyen Tuan Nghia

4/10/1992

505

Le Ba Nam

6/1/1994

505

Nguyen Thu Hoai

1/6/1992

510

Pham Thi Lan Huong

10/4/1991

510

Tran Huyen Trang

9/19/1989

510

Nguyen Duc Manh

11/30/1989

510

Tran Thi Anh Tho

7/20/1988

515

Tran Anh Van

10/3/1992

520

Truong Hung Manh

4/5/1992

525

Nguyen Minh Tu

7/16/1996

530

Mai Thi Thuy

9/2/1991

530

Vu Thi Hoa

8/20/1992

535

Trieu Van Chien

4/26/1992

535

Vu Duc Anh

8/16/1993

535

Nguyen Van Nam

1/15/1990

535

Nguyen Canh Cuong

11/6/1972

535

Nguyen Son Tung

9/16/1992

540

Ngo To Nhu

12/8/1990

540

Nguyen Xuan Viet

11/15/1993

540

Nguyen Hoang Linh

1/9/1992

540

Nguyen Thanh Trung

3/10/1987

545

Nguyen Thi Hang

12/6/1992

545

Nguyen Thi Quynh Trang

1/10/1992

550

Nguyen Thi Quynh Trang

1/10/1992

550

Nguyen Thu Quynh

12/28/1991

555

Ngo Van Luc

2/26/1976

555

Bui Thi Lua

2/6/1991

560

Ha Diem My

2/23/1992

560

Duong Phuong Linh

7/7/1987

565

Le Thi Cuc

3/18/1991

570

Nguyen Thu Hien

8/1/1992

570

Nguyen Thi Hoang Lien

1/17/1988

575

Dao Hong Nhung

3/31/1990

580

Le Xuan Duc

4/11/1990

585

Nguyen Duc Ha

11/18/1988

590

Le Vu Huy

8/2/1992

595

Pham Quynh Anh

3/16/1986

595

Duong Thu Trang

5/14/1991

595

Bui Nho The

10/28/1991

595

Vi Ba Hoang Anh

11/12/1992

600

Tran Thi Dieu Linh

4/4/1992

600

Le Viet Dung

2/24/1991

605

Tran Quyet Thang

11/24/1990

605

Nguyen Thi Cuc

5/10/1991

605

Nguyen Thi Hong

12/23/1993

610

Phan Thi Thu Hien

9/16/1991

610

Tran Van Bang

6/5/1994

610

Duong Minh Phuong

10/24/1991

615

Nham Thanh Tung

10/21/1990

620

Tran Van Huong

6/27/1987

620

Trinh Thanh Tung

1/1/1991

620

Do Cao Sang

11/25/1989

625

Nguyen Thi Dinh

12/7/1992

630

Pham Quang Thanh

6/6/1990

635

Tran Thi Sao Chi

11/30/1992

635

Nguyen Manh Tien

5/8/1985

640

Bui Thi Thu Hien

1/17/1992

640

Pham Xuan Tuyen

3/20/1988

645

Tran Thuy Duong

5/2/1988

645

Nguyen Thi Hai

4/3/1991

655

Nguyen Luu Diem Nhung

1/13/1992

660

Nguyen Thai Hoang

11/19/1990

665

Doan Quang Tuan

11/10/1988

670

Nguyen Thuy Duong

1/12/1992

670

Hoang Phuong Thao

12/26/1994

675

Ly Anh Tuan

11/13/1994

675

Dang Thi Thuy Quynh

12/24/1992

680

Bui Duc Ha

8/5/1988

680

Phan Thi Tu Anh

3/26/1992

680

Du Thi Kieu Anh

5/24/1993

685

Leu Duc Linh

11/12/1990

685

Bui Duc Toan

4/14/1991

685

Nguyen Tai Thang

11/17/1991

685

Phan Thi Hue

8/20/1987

690

Nguyen Hai Phong

2/28/1991

695

Le Mai Anh

1/2/1992

695

Mai Tien Chung

12/24/1991

695

Pham Hong Cam

7/19/1991

695

Bui Quang Trung

9/16/1988

700

Nguyen Ngoc Thanh

9/26/1991

705

Nguyen Thi Binh Anh

4/29/1993

705

Ngo Thi Hong Nghia

5/28/1990

710

Nguyen Thi Thanh Hoa

7/20/1993

710

Nguyen Thuy Linh

11/1/1990

710

Vu Manh Cuong

6/18/1992

710

Phung Van Thinh

8/20/1988

715

Nguyen Thanh Son

6/27/1992

715

Tran Thi Ngoc Tram

5/27/1995

720

Nguyen Anh Vu

10/25/1980

720

Nguyen Thanh Van

8/13/1993

720

Le Thi Thao

4/20/1991

725

Nguyen Le Hoang Anh

1/21/1991

725

Pham Xuan Manh

8/9/1991

730

Le Hoang Thach

10/10/1989

730

Nguyen Trang Nhung

4/11/1992

730

Nguyen Ngoc Tram

12/21/1994

730

Nguyen Hoang Huy

5/7/1990

735

Nguyen Minh Phuong

5/16/1989

740

Nguyen Thi Kim Hoan

1/28/1992

740

Vu Thu Huong

10/20/1983

740

Phung Linh Chau

8/22/1991

745

Pham Huu Vuong

12/3/1990

745

Lai Hong Ngan

9/7/1992

745

Tran Tuan Hai

12/3/1992

750

Bui Doan Nam Anh

12/3/1992

750

Nguyen Xuan Manh

7/12/1992

750

Nguyen Quynh Hoa

2/28/1992

750

Do Hong Anh

11/16/1992

755

Truong Minh Quang

11/9/1990

760

Nguyen Thi Ngoc Anh

1/26/1992

765

Trinh Thi Hoa Mai

5/25/1992

765

Mai Xuan Thang

7/17/1989

765

Ha Thuy Linh

7/16/1990

765

Nguyen Huu Anh

5/17/1991

765

Nguyen Minh Hien

7/16/1991

765

Dao Ngoc Quynh

10/9/1988

770

Nguyen Thanh Huyen

11/23/1992

770

Do Duc Thanh

2/12/1989

775

Nguyen Thi Yen Hoa

8/28/1993

775

Luong Thuy Linh

11/15/1993

775

Tran Ngoc Khoi

11/21/1991

780

Ngo Thi Phuong

3/30/1991

780

Pham Minh Hoang

8/12/1991

785

Do Thi An

10/2/1993

790

Lam Thi Dung

5/22/1993

790

Hoang Duc Thuan

9/18/1990

790

Ong The Duy

6/14/1992

790

Nguyen Hoang My

2/15/1990

795

Tran Thi Minh Anh

5/1/1993

795

Bui Manh Toan

3/13/1992

800

Truong Thi Thu Hang

10/10/1991

805

Ngo Thuy Hoa An

7/12/1992

810

Nguyen Huong Giang

5/4/1990

815

Le Thanh Hang

2/23/1994

825

Nguyen Diem Phung Anh

3/16/1996

830

Le Van Dang

4/18/1986

835

Duong Yen Ngoc

10/2/1992

845

Hoang Thi Thu Trang

12/10/1992

845

Hoang Van Diep

2/9/1982

850

Le Trung Dung

8/11/1989

850

Nguyen Thi Tuyet Mai

10/4/1989

855

Nguyen Thu Ha

4/22/1992

865

Dinh Anh Tuan

10/5/1991

865

Dao Duy Tan

7/9/1990

865

Luc Hai Bang

9/16/1991

865

Doan Minh Thanh

9/12/1992

870

Vu Thi Hue

2/14/1993

875

Duong To Uyen

7/29/1992

875

Bui Duy Binh

2/1/1988

880

Nguyen Ha Chau

1/11/1991

880

Vu Thanh Long

6/21/1991

880

Luu Huy Hong Phuc

8/21/1991

880

Do Thi Minh Hau

6/11/1990

890

Tran Nguyen Minh Trang

6/10/1992

890

Dinh Phuong Thanh

12/8/1987

895

Nguyen Anh Tuan

11/27/1990

895

Trinh Thi Anh Tho

8/4/1990

900

Le Thanh Son

7/30/1991

900

Vu My Hanh

4/4/1992

900

Le Thanh Tung

9/8/1978

910

Tran Thi Phuong Anh

2/20/1993

910

Nguyen Thi Dung

11/21/1989

910

Tran Thu Hong

8/13/1993

910

Le Thu Thao

3/15/1993

915

Ta Dung Hoai

10/6/1990

915

Nguyen Phuong Mai

12/4/1992

915

Luu Thi Kim Thanh

2/14/1987

930

Nguyen Hoang Son

9/9/1984

930

Vu Anh Vu

3/1/1991

940

Pham Phuong Nga

10/24/1992

940

Phan Huy Phuc

10/24/1992

945

Bui Hoang Bao Kim

1/20/1993

945

Van Xuan Ngoc

2/18/1986

950

Nguyen Viet Hung

2/22/1987

955

Nguyen Tat Dat

3/8/1992

960

Nguyen Thi Phuong Linh

1/6/1992

965

Pham Kieu Hoa

1/21/1991

970

Le Tuan Anh

12/13/1990

975

Bui Mai My

2/7/1992

975

Le Thi Hai Thanh

3/27/1992

985


Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.