Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 12/2014

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 12/2014 có nguyện vọng tìm việc như sau:

FIRST NAME

LAST NAME

SEX

DOB

TOTAL

NGUYEN XUAN

DE

MALE

28-Aug-80

970

NGUYEN KHANH

NAM

MALE

11-May-95

960

TO LAN

PHUONG

FEMALE

28-Aug-95

960

NGUYEN KIM

DUYEN

FEMALE

20-May-89

955

LE PHUONG

DUNG

FEMALE

03-May-94

950

NGUYEN TUAN

MINH

MALE

22-Jan-89

935

TRINH ANH

HUY

MALE

12-Oct-85

935

LE NGOC

HA

FEMALE

10-Oct-95

920

NGUYEN QUANG

HUY

MALE

20-Apr-96

915

NGUYEN THI

HAI

FEMALE

20-Oct-91

895

LE THI KIM

NHUNG

FEMALE

28-Sep-93

890

PHUNG VIET

LINH

MALE

24-Aug-90

890

DO THI THU

HUONG

FEMALE

21-Aug-94

890

VU NHAT

KHANH

MALE

06-Aug-94

885

NGUYEN THUY

LINH

FEMALE

12-Apr-92

885

HUA THI

THUY

FEMALE

11-Aug-95

885

HOANG QUOC

TRUNG

MALE

31-Jan-94

870

TRAN QUYNH

HUONG

FEMALE

15-Sep-96

865

NGUYEN THU

TRANG

FEMALE

19-Sep-91

855

NGUYEN MINH

HOANG

MALE

21-Jun-93

855

NGUYEN THI THU

GIANG

FEMALE

18-Oct-93

855

NGUYEN THU

THAO

FEMALE

06-Aug-93

850

NGUYEN THANH

LUAN

MALE

07-Aug-92

850

VU NGOC

HUNG

MALE

31-Oct-93

850

TRAN THI CHINH

LAN

FEMALE

12-Mar-85

845

DOAN HANH

HUYEN

FEMALE

21-May-91

840

NGUYEN TUAN

MANH

MALE

30-Sep-89

835

NONG PHUONG

NGOC

FEMALE

08-Feb-94

835

TRAN ANH

TUAN

MALE

16-Apr-96

835

NGUYEN THI MINH

HANG

FEMALE

08-Jul-92

835

TRAN THI

THUY

FEMALE

20-May-93

835

NGUYEN THI HONG

NGOC

FEMALE

17-Nov-92

835

NGUYEN QUANG

DUY

MALE

25-Jun-95

825

VU HAI

DANG

FEMALE

01-Nov-87

825

TRAN LINH

PHUONG

FEMALE

29-Aug-92

825

CAO NGOC

QUYNH

FEMALE

10-Sep-94

820

NGUYEN VU

HOANG

MALE

14-Jul-94

815

DANG THI THAO

TRANG

FEMALE

12-Nov-96

815

HOANG THI QUYNH

TRANG

FEMALE

21-Oct-95

815

VU THI LAN

HUONG

FEMALE

03-Feb-93

810

NGUYEN HA

THU

FEMALE

06-Mar-95

810

DAO THI PHUONG

ANH

FEMALE

01-Nov-95

810

LE THI PHUONG

LIEN

FEMALE

05-Apr-95

805

NGUYEN DINH

HUNG

MALE

06-Aug-88

805

PHAN HA

VAN

FEMALE

06-Mar-89

800

HOANG THI

TUOC

FEMALE

22-May-94

800

BUI KIM

OANH

FEMALE

08-Mar-93

800

PHAM HONG

NHUNG

FEMALE

06-Jan-94

795

DAU THUY

TRANG

FEMALE

22-Nov-92

795

TRAN THI

HA

FEMALE

17-Jun-93

795

VU DINH

THANG

MALE

06-Sep-93

795

NGUYEN THI DIEU

ANH

FEMALE

29-Jun-93

795

HOANG THI

HOA

FEMALE

27-Aug-94

795

NGUYEN THI

HAN

FEMALE

26-Jan-94

795

NGUYEN PHUONG

LIEN

FEMALE

23-Mar-95

795

MAI NGOC

HANG

FEMALE

13-Feb-92

790

CAO HOANG

NAM

MALE

20-Sep-91

790

NGUYEN TUAN

VU

MALE

02-Nov-92

790

DONG NAM

ANH

FEMALE

04-Jul-92

790

DO THI

LE

FEMALE

28-Jun-93

785

PHAM QUYNH

MAI

FEMALE

24-Jan-90

785

NGUYEN MANH

PHUC

MALE

02-May-92

785

PHAM DUC

THANG

MALE

05-Feb-95

785

BUI VAN

ANH

FEMALE

18-May-95

780

LE NGOC

SON

MALE

10-Oct-92

780

GIAP THI

MAI

FEMALE

28-Oct-91

780

PHAM THI

LINH

FEMALE

25-May-94

775

LE MINH

LY

MALE

26-Sep-88

770

VU THI

HUONG

FEMALE

01-Mar-93

770

NGUYEN THI

NHUNG

FEMALE

26-May-94

770

VU THUY

DUNG

FEMALE

18-Dec-96

770

BUI LE

THUY

FEMALE

01-Nov-94

770

NGUYEN THI HAI

BANG

FEMALE

10-Jul-93

765

NGUYEN THU

YEN

FEMALE

22-Jul-93

765

LUC BICH

PHUONG

FEMALE

01-Nov-83

760

CAO THI MINH

HAO

FEMALE

25-Sep-95

760

NGUYEN THUY

CHI

FEMALE

11-Sep-95

755

TRAN VAN

QUAN

MALE

11-Oct-92

755

NGUYEN THI

HA

FEMALE

16-Sep-95

755

NGUYEN DUC

TRI

MALE

20-Mar-95

750

VU THANH

TUNG

MALE

11-Dec-95

750

PHAN THI THANH

TAM

FEMALE

15-Dec-92

745

VU THI PHUONG

THOA

FEMALE

20-Dec-86

745

LE HONG

MAI

FEMALE

01-Dec-92

745

TRAN QUOC

TUAN

MALE

08-Aug-91

745

DO THI YEN

LINH

FEMALE

08-Feb-92

740

LE HA

THU

FEMALE

20-Mar-95

740

DINH THI THU

HUONG

FEMALE

17-Apr-94

740

NGUYEN THAO

MY

FEMALE

08-Sep-92

740

KHUAT MAI

PHUONG

FEMALE

16-Jul-95

740

NGUYEN THU

HONG

FEMALE

14-Aug-90

735

NGUYEN MINH

TRI

MALE

19-Jul-93

735

DAO DUC

DAI

MALE

12-Jul-93

735

TRUONG THI

HA

FEMALE

03-Oct-84

735

LE DAC

NAM

MALE

03-Sep-93

735

VU THI

MAI

FEMALE

16-Oct-88

730

TRINH THANH

NAM

MALE

13-Sep-95

730

LE THI THU

HA

FEMALE

29-Aug-91

725

TA CHI

HIEN

MALE

12-Oct-92

725

DOAN THI THANH

HUONG

FEMALE

20-Nov-91

720

NGUYEN KHANH

NGOC

FEMALE

15-Apr-88

720

NGUYEN THI MAI

HA

FEMALE

19-May-92

720

BUI THI

MAI

FEMALE

03-Aug-87

720

PHAN BUI NHAT

HUYEN

FEMALE

01-Apr-95

715

NGO DUY

SON

MALE

06-May-91

715

NGUYEN THI THUY

DUNG

FEMALE

30-Jun-91

715

TRIEU THI THU

PHUONG

FEMALE

14-Jul-95

715

NGUYEN THI KIM

ANH

FEMALE

29-Aug-93

715

PHAM THI THANH

VAN

FEMALE

09-Dec-92

710

NGUYEN THUY

CUC

FEMALE

20-Sep-93

710

LE CHI

HUNG

MALE

03-Jan-91

710

BUI THU

HUONG

FEMALE

03-Mar-83

705

BUI QUYNH

ANH

FEMALE

10-Mar-93

705

NGUYEN THI NGAN

GIANG

FEMALE

06-Jun-95

705

PHAM THANH

TUNG

MALE

27-Dec-91

700

HA THI

THU

FEMALE

16-Feb-89

700

NGUYEN THI

XUAN

FEMALE

18-Nov-92

690

NGUYEN PHU

LUAN

MALE

06-Apr-87

690

PHAM THI HAI

YEN

FEMALE

26-Dec-95

690

VO THI HAI

YEN

FEMALE

26-Nov-91

685

TRINH MINH

NGOC

FEMALE

12-Feb-84

685

NGUYEN THI

HUYEN

FEMALE

20-Aug-89

685

LE VU THUY

DUONG

FEMALE

28-Jul-95

685

NGUYEN PHUONG

ANH

FEMALE

25-Aug-93

680

TRAN THU

GIANG

FEMALE

19-Jun-94

680

PHAN THI LE

QUYEN

FEMALE

14-Nov-92

680

NGUYEN NHU

TRANG

FEMALE

14-Feb-93

680

LE THI

THANH

FEMALE

05-Sep-82

675

NGUYEN DUC

TUAN

MALE

06-Jan-92

670

HA THI THANH

HUYEN

FEMALE

22-Oct-91

670

BUI THI NGOC

ANH

FEMALE

16-Mar-93

665

GIANG THANH

TU

FEMALE

23-Jan-92

660

MAI THANH

LONG

MALE

17-Dec-83

655

DINH CONG

TOAN

MALE

25-Dec-93

655

HOANG

LAN

FEMALE

12-Feb-80

655

PHUNG THUY

DUNG

FEMALE

08-Aug-91

655

NGUYEN ANH

TUAN

MALE

16-Jun-89

650

PHAM THI MY

LINH

FEMALE

22-Aug-93

650

LE THI

HUYEN

FEMALE

28-Jun-91

650

NGUYEN VINH

QUANG

FEMALE

18-Nov-93

650

DOAN HA HAI

TRINH

FEMALE

31-Aug-94

650

NGUYEN THI LE

THU

FEMALE

11-Oct-91

645

DO DUC

HUY

MALE

29-Dec-93

645

NGUYEN TRAN BAO

NGOC

FEMALE

06-Oct-96

645

LE SI

TUYEN

MALE

05-Aug-92

645

NGUYEN HONG

NHUNG

FEMALE

05-Jun-92

640

VU HUY

HUNG

MALE

12-Oct-92

640

VU VAN

SON

MALE

14-Sep-92

640

NGUYEN THI

HUE

FEMALE

14-Jul-94

640

LE THI

DUNG

FEMALE

30-Sep-80

640

PHAM THI

LOAN

FEMALE

15-Apr-86

635

PHAM HAI

YEN

FEMALE

15-May-95

635

TRAN THI THANH

HUYEN

FEMALE

11-Nov-91

630

NGUYEN THI

TRANG

FEMALE

28-Aug-94

630

DINH THI NGOC

HUONG

FEMALE

07-Sep-84

630

TRAN THI THANH

HUYEN

FEMALE

11-Nov-91

630

TRINH THI

NHAI

FEMALE

15-Jul-94

630

PHAM THI

GIANG

FEMALE

16-May-92

625

DO THI HAI

NINH

FEMALE

09-Sep-92

625

VU MINH

PHUONG

FEMALE

25-Apr-93

625

NGUYEN MINH

GIANG

MALE

23-Oct-90

625

VU ANH

TUAN

MALE

26-Sep-92

625

LE MAI

HUONG

FEMALE

06-Jan-95

625

NGUYEN MAI

LINH

MALE

13-Mar-87

620

NGUYEN HUU

DANG

MALE

23-Sep-93

620

AN NGOC

HUYEN

FEMALE

31-Oct-94

620

NGUYEN DUC

TUNG

MALE

08-Mar-91

615

NGUYEN THE

MINH

MALE

30-Dec-91

615

KHUC THI

QUYEN

FEMALE

06-Dec-93

610

TRAN DUC

MINH

MALE

12-Nov-94

610

VU THANH

TIEN

MALE

16-Sep-91

610

DINH THI NGOC

HUYEN

FEMALE

08-Dec-92

605

TRINH VIET

HOA

FEMALE

18-Nov-83

600

NGUYEN HUYEN

LY

FEMALE

03-Aug-96

600

NGUYEN THI

HUONG

FEMALE

05-Sep-92

600

MAI NGOC

PHUC

MALE

28-Sep-94

600

NGUYEN MINH

QUYEN

MALE

30-Jun-92

595

LE DUC

QUYNH

MALE

27-Jun-91

590

PHAM THANH

HA

FEMALE

15-Jul-90

585

VU THI THUY

LINH

FEMALE

06-Mar-92

585

NGHIEM THANH

TRUNG

MALE

15-Mar-91

580

NGUYEN MANH

TRUONG

MALE

19-Jan-92

580

NGUYEN THI QUE

ANH

FEMALE

20-Feb-92

580

NGUYEN THI

NGAT

FEMALE

26-Feb-93

580

NGO THI

HONG

FEMALE

15-Jun-92

575

TRAN THE

TRUNG

MALE

31-Dec-91

570

THINH HOANG

PHUONG

FEMALE

08-Nov-92

565

NGUYEN ANH

SON

MALE

24-Jun-91

565

DUONG QUANG

HUY

MALE

04-Feb-92

560

PHAM SON TUNG

ANH

MALE

27-Jan-90

560

NGUYEN THI THU

TRANG

FEMALE

08-Oct-91

560

DO THI

DUYEN

FEMALE

05-Jul-97

555

BUI DUY

LONG

MALE

06-Nov-93

555

DO HAI

DANG

MALE

18-Apr-87

550

NGUYEN THI

QUYNH

FEMALE

16-May-91

550

NGUYEN DUONG

KHANH

MALE

04-Nov-92

545

NGO TUYET

CHINH

FEMALE

03-May-95

545

TRAN THI DIEU

THUY

FEMALE

18-Nov-91

540

NGUYEN THI NGOC

TRAM

FEMALE

10-Aug-92

535

VU HOANG

TUNG

MALE

27-Dec-93

530

NGUYEN VAN

DUNG

MALE

04-Aug-91

525

PHAM MINH

HOA

MALE

30-Oct-96

525

VAN DUC

HOANG

MALE

06-Dec-91

525

NGUYEN DUC

TIEN

MALE

12-Sep-91

525

NGUYEN THI SAO

MAI

FEMALE

22-Jul-83

525

NGUYEN VAN

VAN

MALE

18-Sep-92

515

LE KIM

HAU

MALE

23-Sep-94

510

NGUYEN DUC

DAT

MALE

13-May-93

510

NGUYEN TRUNG

DUC

MALE

25-Jul-92

505

LUU HOANG MINH

TUAN

FEMALE

10-Oct-89

505

LE DUC

ANH

MALE

19-Apr-93

505

DO ANH

TUAN

MALE

16-Nov-90

505

DANG DINH

DAT

MALE

14-Sep-95

500

VU THI ANH

TUYET

FEMALE

30-Apr-92

495

DO MINH

HIEU

MALE

16-May-96

490

LUONG HUY

HOANG

MALE

11-Oct-92

490

NGUYEN NAM

HOANG

MALE

20-Nov-91

490

VUONG THI DIEU

HUONG

FEMALE

28-Nov-79

490

NGUYEN THI

THUY

FEMALE

28-Oct-92

485

NGUYEN KIEU MINH

ANH

FEMALE

28-Mar-93

485

LUU PHUONG

ANH

FEMALE

16-Nov-83

485

NGUYEN THI PHI

YEN

FEMALE

06-Nov-94

485

TRAN HONG

QUAN

MALE

19-Apr-91

485

DAO THI NHU

THAO

FEMALE

28-Jul-92

485

NGHIEM DIEU

MI

FEMALE

17-Sep-92

480

CHU MINH

HIEU

FEMALE

30-Aug-79

480

NGUYEN THU

NGA

FEMALE

04-Oct-95

480

NGO DUC

VINH

MALE

26-Mar-92

475

NGUYEN THANH

NAM

MALE

01-Aug-93

475

NGUYEN GIAP

TIEP

MALE

30-Oct-84

470

DINH THUY

TRANG

FEMALE

06-Jul-92

470

PHAM HAI

HOA

MALE

06-Jan-84

465

MAI KIEU

TRINH

FEMALE

02-Nov-87

465

NGO THI

HA

FEMALE

02-Dec-92

465

NGUYEN HA

THU

FEMALE

05-Aug-88

465

NGUYEN VIET

HUNG

MALE

19-Dec-89

460

TRAN THI

MAI

FEMALE

02-Oct-92

460

HA THI HAI

YEN

FEMALE

21-May-87

455

VU THUY

DUONG

MALE

26-May-96

455

DO NHAT

ANH

MALE

06-Jun-91

455

PHAM THI HONG

HUE

FEMALE

14-Aug-93

455

PHAM MINH

TRUONG

MALE

14-May-90

455

NGO THANH DUNG

NGAN

FEMALE

04-Nov-89

450

HOANG DIEN

MY

FEMALE

19-Jun-95

450

TRAN BICH

THUY

FEMALE

29-Sep-84

450

LUU VAN

TIEN

MALE

08-Oct-90

445

NGUYEN CHI

HIEU

MALE

29-Nov-81

445

PHAM THI

AN

FEMALE

08-Oct-93

440

TRAN THU

HANG

FEMALE

30-Aug-92

435

NGUYEN LE

LONG

MALE

17-Apr-86

435

TRAN TUAN

ANH

MALE

17-May-93

435

TONG HOANG

TUNG

MALE

10-Jan-85

430

HOANG THI

TAM

FEMALE

16-Feb-92

430

NGUYEN TO

LINH

FEMALE

23-Oct-92

430

DOAN TUAN

HIEP

MALE

11-Nov-82

425

HOANG THI

TRAM

FEMALE

24-Apr-88

425

LAI ANH

TRUNG

MALE

07-Nov-90

420

DAO MINH

DUC

MALE

22-Oct-94

420

DANG CAM

VAN

FEMALE

10-Mar-91

420

NGUYEN THI

YEN

FEMALE

25-Mar-86

420

PHAM NGOC

LAM

MALE

08-Mar-88

420

VU KIM

SON

MALE

24-Jan-92

410

NGUYEN VAN

CUONG

MALE

23-Dec-92

410

PHUNG THI THU

THUY

FEMALE

08-Nov-88

410

NGUYEN MINH

HAI

MALE

21-Jun-87

405

NGUYEN THI HUONG

DIU

FEMALE

28-Jun-96

405

NGUYEN THI

NGHIA

FEMALE

09-Feb-90

405

HOANG NGOC

QUANG

MALE

20-Dec-84

400

NGUYEN NGOC

NHI

FEMALE

01-Apr-96

400

VU VAN

TINH

MALE

01-Aug-92

395

TRAN THANH

TRUNG

MALE

21-Aug-92

395

PHAN NGOC

LINH

MALE

24-May-87

390

PHAM KIM

THOA

FEMALE

09-May-92

390

NGUYEN THI

HA

FEMALE

29-Jul-91

390

TRAN DIEU

HUONG

FEMALE

17-Oct-96

385

BUI THI

QUYNH

FEMALE

10-Oct-84

385

LE XUAN

THONG

MALE

02-Jun-88

385

PHAM THI PHUONG

THAO

FEMALE

14-Nov-91

380

HA QUANG

DU

MALE

21-Jan-95

380

NGUYEN HUU

AN

MALE

17-Sep-91

380

NGO PHUONG

THAO

FEMALE

09-Aug-93

380

NGUYEN THAI

SON

MALE

31-Aug-92

370

NGO BA

VUONG

MALE

01-Jun-91

365

TRAN VAN

THANH

MALE

01-Jun-91

365

DOAN DUY

ANH

MALE

02-Dec-93

365

HOANG THI

THAO

FEMALE

07-Feb-91

355

VUONG HONG

QUANG

MALE

30-Aug-88

350

TRAN DINH

THONG

MALE

08-Mar-86

350

HOANG

MINH

MALE

21-Aug-89

350

LE SON

TUNG

MALE

10-Sep-91

350

VUONG HONG

QUANG

MALE

30-Aug-88

350

NGUYEN THI

THUY

FEMALE

04-Sep-92

350

LE NHAT

KHANH

MALE

24-Dec-87

345

PHAM DINH

THANH

MALE

18-Sep-87

345

NGUYEN VIET

HUNG

MALE

16-Jun-92

340

VU NGOC

HOA

FEMALE

18-Oct-92

340

VU TUAN

KHANG

MALE

13-Nov-88

340

NGUYEN THI LAN

HUONG

FEMALE

30-Sep-97

335

LE QUOC

KHANH

MALE

22-Oct-92

335

NGUYEN THI

HAO

FEMALE

01-Jan-91

335

HA THANH

LUONG

MALE

13-Nov-89

330

LE THI

VAN

FEMALE

07-Feb-89

330

NGUYEN ANH

TU

MALE

24-Nov-92

325

NGUYEN ANH

TU

MALE

24-Nov-92

325

HO HAI

DUONG

MALE

09-Nov-91

320

DUONG THI HONG

THANH

FEMALE

15-Aug-92

315

NGUYEN THI HAI

YEN

FEMALE

20-Feb-91

315

VU NGOC

HUU

MALE

21-Oct-91

315

NGUYEN NGOC

HUNG

MALE

05-Mar-84

310

NGUYEN THANH

LAN

FEMALE

05-May-83

310

NGO MINH

DUC

MALE

06-Jan-90

305

NGUYEN THI

THUY

FEMALE

08-May-93

305

DANG VIET

ANH

MALE

05-Jul-91

295

LE VAN

PHONG

MALE

05-Oct-87

295

TRAN THANH

TUNG

MALE

31-Aug-93

290

PHAN NGOC

QUANG

MALE

01-Mar-88

285

NGUYEN DUY

NGOC

MALE

10-May-92

285

NGUYEN DUY

THUC

MALE

09-May-76

270

CAO DINH

QUAN

MALE

18-Apr-90

265

TA NGOC

ANH

MALE

25-Mar-91

265

LE VAN

MINH

MALE

28-Jul-92

260

VU THI

HUE

FEMALE

25-Mar-90

260

NGO THE

TOAN

MALE

14-Jun-91

255

DAO THANH

PHUONG

FEMALE

06-Jun-92

255

DANG HA

GIANG

FEMALE

05-Oct-91

255

NGUYEN VIET

DUNG

MALE

23-May-82

240

NGUYEN VIET

DUNG

MALE

23-May-82

240

CHU THI

HA

FEMALE

13-Jul-93

230

LUONG CHIEN

THANG

MALE

12-Jun-91

225

TRAN QUOC

THANH

FEMALE

12-Apr-90

225

NGUYEN VAN

HUNG

MALE

08-Nov-92

220

LE DANG

TRONG

MALE

07-Feb-91

215

HA DANG

CHIEN

MALE

18-Aug-87

185

TRINH THI HONG

THUY

FEMALE

05-Jan-93

175

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.