Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 01/2015

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 01/2015 có nguyện vọng tìm việc như sau:

STT

FIRST NAME

LAST NAME

DOB

TOTAL

1

NGUYEN KHAC NHAT

MINH

16-Feb-93

985

2

PHAM DUC

THANH

05-Oct-76

980

3

NGUYEN HUU VIET

DUNG

23-Dec-92

975

4

VU HUONG

QUYNH

08-Aug-92

960

5

LUONG NGOC

HUYEN

22-May-96

960

6

NGUYEN QUY TUAN

TRUNG

25-Nov-91

960

7

NGUYEN DUC

TAM

27-Dec-87

950

8

TO QUANG

HUY

23-Sep-90

950

9

TAO NGUYET

ANH

30-Sep-90

935

10

NGUYEN THI

TOAN

12-Dec-93

930

11

PHAM HA

THU

29-Sep-93

925

12

NGUYEN PHAM THIEN

DUNG

30-Sep-96

915

13

PHAM VIET

SON

04-Oct-83

905

14

HAN THI HAI

HUYEN

02-May-90

900

15

LE HA PHUONG

HANH

20-Oct-93

900

16

NGUYEN HOAI

THU

04-Oct-89

900

17

NGUYEN THI MINH

TAM

12-Nov-93

900

18

NGUYEN TIEN

THANH

05-May-96

900

19

PHAM DUC

LONG

20-Feb-94

900

20

LAM HAI

DUNG

01-Sep-95

895

21

LE KHANH

MAI

02-Nov-96

890

22

PHAM HIEN

TRANG

04-Nov-92

890

23

TRAN QUANG

TIN

07-Oct-95

885

24

NGUYEN KHANH

LINH

28-Jul-93

885

25

VU LE

ANH

19-Dec-92

880

26

PHAM BA

KHAI

17-Mar-91

875

27

LE THU

ANH

08-Sep-93

875

28

NGUYEN HOANG

AN

21-Nov-96

875

29

PHAM BA

KHAI

17-Mar-91

875

30

DAO THI

LIEN

01-Dec-93

870

31

VU THU

TRANG

22-Jun-93

870

32

PHAN HUY

KINH

08-Mar-96

870

33

TRAN TUNG

LAM

15-Aug-93

870

34

TRAN TRUNG

THANH

18-Oct-93

865

35

DANG HOANG

ANH

01-Feb-89

860

36

HOANG DAO MAI

TRANG

24-Oct-91

855

37

NGUYEN THI HOANG

NHUNG

13-Jan-95

850

38

NGUYEN QUANG

DUNG

14-Mar-96

850

39

NGUYEN THI THUY

LINH

29-Mar-96

850

40

GIANG TU

LINH

25-Apr-93

850

41

TRAN THU

TRANG

13-Dec-92

845

42

NGUYEN THI

LIEU

31-Dec-93

845

43

NGUYEN MINH

NGUYET

20-Dec-92

840

44

TRAN QUANG

DAI

02-Aug-92

840

45

MAI TUAN

HUNG

24-Nov-88

840

46

VU THI

XOA

23-Dec-96

835

47

HOANG NGOC

TUNG

24-Jan-93

835

48

PHAM THI THANH

LIEN

20-Mar-93

835

49

BUI THI LAN

HUONG

03-Jul-91

830

50

BUI VIET

ANH

02-Sep-92

830

51

PHAM MINH

VU

09-Dec-96

825

52

LE THI DIEU

LINH

23-Nov-93

825

53

TA THIEN

ANH

06-Feb-93

820

54

NGUYEN THI PHUONG

LINH

01-Apr-96

820

55

LE THI

VAN

03-Dec-92

820

56

CAO THI MINH

NGOC

27-Feb-87

815

57

NGUYEN THI MINH

NGUYET

10-Sep-84

815

58

NGUYEN THI THUY

ANH

25-Nov-95

805

59

TRAN NGUYEN HOANG

PHUONG

10-Nov-92

805

60

NGUYEN XUAN

HINH

05-Dec-93

805

61

NGUYEN HOANG

MINH

07-Jun-92

800

62

PHAN HUY

TUNG

11-Dec-93

800

63

TRAN THI BICH

PHUONG

12-Apr-93

795

64

LE THANH

DO

08-Feb-95

795

65

BUI VAN

TAN

10-Oct-89

790

66

HO HUYEN

TRANG

20-Jan-96

790

67

HOANG TU

QUYEN

22-Mar-95

785

68

NGUYEN THI MINH

HIEN

20-Nov-92

780

69

PHAM HUYEN

TRANG

25-Oct-91

780

70

NGUYEN THAC

DUC

07-Aug-91

780

71

DO QUOC

DAT

20-Aug-92

780

72

NGUYEN HUYEN

TRANG

15-Jul-93

775

73

CAO QUOC

PHONG

03-Nov-93

770

74

NGUYEN NGOC

MAI

13-Jun-93

765

75

TRAN HUYEN

TRANG

22-Dec-94

760

76

NGUYEN MANH

HUNG

22-Dec-92

760

77

DO MAI

CHI

30-Sep-93

755

78

SAM THI

QUYNH

25-Jun-88

755

79

MAI QUOC

DAI

29-Apr-94

750

80

bui thi thuy

trang

26-Mar-93

750

81

NGUYEN THUY

TIEN

07-Apr-93

745

82

NGUYEN VAN

TAM

28-May-88

735

83

CAO THI

THUONG

01-Jun-93

735

84

LE THU

TRANG

26-Nov-92

735

85

NGUYEN XUAN

THUY

20-May-92

735

86

NGUYEN THI

HANH

18-Jun-92

735

87

MAI NGUYEN

DUNG

18-Jan-83

730

88

NGUYEN NGOC

TAN

02-May-92

730

89

NGUYEN THI ANH

PHUONG

28-Oct-94

730

90

MAI NGUYEN

DUNG

18-Jan-83

730

91

NGUYEN QUYNH

DUNG

15-Jul-93

730

92

LE BA

CHUNG

22-Mar-93

730

93

NGUYEN THI MINH

TRANG

12-Sep-92

725

94

NGUYEN THI HA

LINH

24-Aug-88

720

95

VU TUAN

ANH

19-Nov-87

720

96

LE THI THU

HA

16-May-92

720

97

DAO THI LINH

CHI

15-Feb-94

715

98

HOANG THI ANH

TUYET

03-Jan-91

715

99

TRAN MANH

LINH

24-Aug-88

710

100

LE THI VAN

ANH

08-Oct-93

705

101

HO THI

THAO

03-Jul-91

700

102

NGUYEN THI HOANG

MINH

10-Nov-91

700

103

HOANG THI HUONG

GIANG

07-Apr-91

700

104

NGUYEN THI NGOC

ANH

28-Dec-93

695

105

DU QUANG

HUY

19-Dec-92

695

106

GIANG HAI

DANG

01-Nov-89

695

107

NGUYEN THU

HUYEN

26-Oct-93

690

108

PHAM THI SON

HANG

14-Sep-93

690

109

NGUYEN ANH

TUYET

19-Mar-96

685

110

PHAN VIET

ANH

18-Jun-91

685

111

TRAN THAO

TRANG

29-Dec-92

685

112

LE DINH

NGOC

05-Apr-92

680

113

PHAM ANH

NGUYET

09-Aug-91

680

114

TONG THI

HAO

25-Mar-92

680

115

DUONG THI BICH

THEM

26-Apr-88

675

116

NGUYEN TIEN

DAT

24-Nov-93

675

117

NGUYEN HOANG

HAI

10-Sep-92

675

118

DO VAN

DUY

13-May-90

670

119

TRAN TRA

MY

10-Jun-96

670

120

NGUYEN THU

CUC

09-Aug-93

670

121

DONG QUANG

LAM

30-Oct-91

665

122

VU THI THANH

HOA

22-Nov-92

665

123

NGUYEN PHI

HUNG

13-Oct-93

660

124

NGUYEN THU

TRANG

25-Aug-96

660

125

DINH THI

LOAN

01-May-96

655

126

NGUYEN THI

GIANG

29-Sep-91

655

127

NGUYEN TRONG

HIEU

02-Aug-92

655

128

do thi

linh

05-Oct-93

655

129

PHAM PHUONG

NGA

07-Jan-91

650

130

NGUYEN VAN

SY

02-Sep-90

645

131

NGUYEN MINH

THUY

20-Mar-84

645

132

VU

HOAI

12-Nov-91

645

133

NGUYEN THI

HUE

02-Sep-93

640

134

NGUYEN MINH

QUANG

28-Feb-91

640

135

LE THI HIEN

ANH

06-Oct-95

640

136

TRAN THI

HUE

26-Oct-92

640

137

NGUYEN THI KIEU

LY

20-Jul-93

635

138

DAO THUY

LINH

25-Oct-93

625

139

NGO THANH

QUAN

28-Oct-90

620

140

NGUYEN DIEM

MY

16-Jan-92

620

141

TRAN THI

LOC

23-Mar-93

620

142

HOANG THI

NGA

30-Dec-95

620

143

NGUYEN QUYNH

ANH

18-Dec-92

620

144

NGUYEN DAI

THANH

04-Apr-94

615

145

TRAN DUC

HIEP

19-Oct-80

615

146

NGUYEN PHUONG

TRANG

16-Feb-95

605

147

DANG QUANG

VU

22-Dec-92

605

148

NGUYEN THI HONG

LIEN

06-Oct-83

600

149

NGUYEN HOANG

LONG

06-Oct-91

600

150

NGUYEN VAN

NAM

27-Jan-87

600

151

PHAM THI

THOM

12-May-93

600

152

VU THI KIEU

OANH

29-Oct-91

600

153

NGUYEN THANH

HANG

12-Dec-97

600

154

NGUYEN NGOC

PHUONG

11-Nov-92

595

155

NGUYEN THI

HUE

15-Jan-92

595

156

NGUYEN THUY

DUONG

11-May-98

590

157

TRAN THI PHUONG

LAN

27-Apr-93

590

158

LUONG THI

HOA

22-Dec-92

585

159

NGUYEN DUONG

KHANH

04-Nov-92

585

160

NGUYEN QUYNH

NGA

12-Aug-92

585

161

NGUYEN THI

HIEN

18-Sep-92

585

162

NGUYEN NGOC

TU

01-Nov-84

580

163

NGUYEN HONG

THAM

04-Mar-96

575

164

NGUYEN DUC

HAI

29-Feb-88

570

165

NGO NGOC

SINH

17-Jul-92

570

166

NGO THI HUYEN

TRANG

22-May-90

570

167

NGUYEN THI

PHUONG

20-Apr-93

570

168

DO HUONG

GIANG

24-Mar-77

565

169

NGUYEN HOANG

LAN

13-Aug-89

565

170

NGUYEN MAI

LINH

13-Mar-87

565

171

BUI THI HONG

BON

20-Sep-92

565

172

HA HAI

DANG

18-Jul-91

560

173

TRAN HOANG

HAI

01-Jun-93

560

174

TRAN HO THAO

LINH

10-Oct-97

560

175

NGUYEN THI HUONG

THAO

21-Sep-84

555

176

NGUYEN HOANG

THANG

08-Aug-91

555

177

DOAN TRUNG

DUNG

21-Aug-89

555

178

NGUYEN TRI

CUONG

05-Sep-85

555

179

NGUYEN MINH

THAO

30-May-84

550

180

NGUYEN PHUONG

LOAN

18-Aug-89

550

181

VU MINH

THANH

19-Aug-92

550

182

PHAM QUANG

HIEU

13-Nov-91

550

183

NGUYEN HOANG

KHANH

28-Aug-89

545

184

NGUYEN VIET

KHOI

31-May-90

545

185

TRAN THI HUONG

GIANG

15-Oct-94

545

186

DANG QUANG

THE

09-Jul-92

545

187

DUONG VIET

TRIU

18-May-86

540

188

TRAN THI TU

ANH

28-Aug-93

540

189

PHAM HUU

QUANG

05-Jan-92

540

190

DANG THI THUY

TRANG

14-Oct-92

535

191

PHAM THI

MANDY

22-Aug-92

530

192

TRAN ANH

DUNG

07-Oct-88

530

193

LE THI THANH

HUYEN

14-Jan-94

525

194

PHAN THI TRA

MY

04-Jul-92

525

195

DAO MAI

PHUONG

08-Apr-93

525

196

NGUYEN MINH

THAO

31-Mar-92

520

197

TRAN VAN

BINH

29-Dec-84

520

198

TRAN THI

QUYNH

05-Jul-93

520

199

NGUYEN TRA

MY

22-Aug-93

520

200

TRAN HOANG

VIET

21-May-93

520

201

VU MINH

DUC

02-Aug-89

520

202

BACH HUNG

KIEN

07-Sep-90

520

203

BUI HUY

HOANG

26-Jun-89

515

204

PHAM THI

THANH

21-Feb-93

515

205

DUONG ANH

DUC

20-Oct-91

515

206

DAO NHAT

TAN

15-Nov-93

515

207

HA QUANG

MINH

17-Mar-89

515

208

NGUYEN TIEN

DAT

21-Aug-91

510

209

BUI XUAN

CONG

12-Apr-91

510

210

NGUYEN THUY

QUYNH

05-Jun-94

505

211

TRAN THI VAN

ANH

03-Dec-92

505

212

NGO VAN

TUONG

13-Jan-93

505

213

DO VAN

HIEN

16-Jun-92

500

214

DUONG VAN

HAI

23-Feb-90

500

215

LE MANH

PHAT

12-Jul-91

495

216

BUI QUANG

HUNG

28-Apr-93

490

217

HOANG THI

VAN

20-Aug-91

490

218

TRAN BAO

HUNG

18-Aug-90

485

219

DO THANH

THUY

13-Jan-91

485

220

NGUYEN HA

THU

05-Aug-88

485

221

HOANG THAI

HA

30-Sep-91

485

222

NGUYEN VAN

CHIEN

26-Oct-90

485

223

NGO NGOC

DIEP

21-Dec-91

485

224

TRAN TRONG

VINH

11-Dec-91

480

225

DO THANH

TUNG

19-Jan-88

480

226

TONG THI

YEN

10-Mar-87

480

227

NGUYEN PHONG

LE

25-Nov-91

475

228

NGUYEN ANH

QUAN

30-Jul-91

475

229

NGUYEN THE

LINH

13-Aug-90

470

230

NGUYEN THI LINH

KHA

18-Aug-92

470

231

NGUYEN MINH

PHUONG

02-Jan-83

470

232

NGUYEN HAI

SON

17-Mar-78

465

233

PHUNG NAM

SON

10-Oct-91

465

234

NGUYEN THI HAI

YEN

16-Oct-92

465

235

NGUYEN THI HONG

ANH

20-May-93

465

236

TRAN TIEN

THANH

01-Dec-90

465

237

BUI QUYNH

TRANG

13-Jan-91

460

238

NGUYEN THI NGOC

ANH

09-Sep-92

455

239

TRAN THANH

TUNG

12-Nov-95

455

240

NGUYEN THI

THUY

08-May-93

450

241

NGUYEN THI

NHU

07-Apr-91

450

242

VU THI

HUYEN

18-Apr-93

450

243

NGUYEN HUU

LOC

06-May-90

450

244

LUU QUYNH

PHUONG

29-Sep-93

445

245

DO MAI

DUNG

16-Jul-91

445

246

NGUYEN KIEU MINH

ANH

28-Mar-93

445

247

LE ANH

HUY

24-Mar-92

445

248

LA HUU

CUONG

11-May-95

445

249

NGUYEN THI

HUONG

18-Apr-92

445

250

NGUYEN THI THUY

LINH

19-Dec-92

440

251

NGUYEN THI

THUONG

23-Apr-93

440

252

NGUYEN THI NGOC

BICH

06-Aug-91

440

253

LA THI

THANH

03-Jul-93

440

254

DO QUOC

DAT

15-Jun-90

435

255

DO QUOC

DAT

15-Jun-90

435

256

NGUYEN THI PHUONG

DUNG

13-Jun-91

430

257

NGUYEN TUAN

VU

07-Oct-91

430

258

LUONG THU

HIEN

03-Feb-94

430

259

TRAN THI HONG

NHUNG

08-Mar-92

430

260

NGO THI KIM

HOA

22-Jul-92

425

261

THAN THI

HUNG

12-Oct-91

425

262

BUI MANH

TUONG

01-Jun-88

420

263

HA VAN

HAO

09-Jan-92

420

264

NGUYEN VAN

TRINH

07-Mar-91

420

265

NGUYEN THU

HUONG

15-Aug-95

420

266

BUI THI

HIEP

10-Jul-90

420

267

NGUYEN ANH

TU

24-Nov-92

415

268

PHAM NGOC

VIET

23-Dec-96

410

269

TRAN QUANG

MINH

30-Apr-93

410

270

NGUYEN MINH

DUC

09-Mar-90

405

271

NGUYEN VAN

MANH

28-Mar-89

400

272

HA THI MAI

HUONG

14-Jan-84

400

273

DO TIEN

DAT

01-Sep-92

400

274

BUI THI

QUYNH

10-Oct-84

395

275

PHAM HOANG

HIEP

30-Dec-93

395

276

NGUYEN THI

HOA

16-Jul-92

395

277

TRAN VIET

HUNG

10-Nov-89

390

278

NGUYEN TUAN

ANH

12-Aug-87

390

279

DO NGUYEN THU

HUONG

20-Aug-93

385

280

TRAN THI

XUAN

08-Nov-93

385

281

DAO VIET

BACH

05-Jan-92

365

282

LE TIEN

QUAN

09-Aug-93

365

283

AN TUAN

TRUNG

25-Jan-93

365

284

LE THI MAI

HUONG

21-Aug-91

365

285

LE TIEN

QUAN

09-Aug-93

365

286

HOANG VAN

CHUYEN

04-May-79

355

287

LE DUC

TRUNG

20-May-90

345

288

NGUYEN TRONG

VINH

02-Jun-95

340

289

VU HUNG

SON

23-Nov-90

330

290

NGUYEN THI PHUONG

NHUNG

22-Mar-92

330

291

TRAN HUU

TUYEN

30-Aug-89

325

292

LE VAN

MINH

28-Jul-92

325

293

NGUYEN VIET

TUNG

01-Mar-95

320

294

NGUYEN THI HUYEN

TRANG

14-Feb-93

320

295

PHAM THI

LE

07-Jan-92

320

296

tran tri

dung

02-Sep-91

315

297

TRAN THI KIM

ANH

01-May-91

310

298

DUONG THAI

SON

28-Sep-90

300

299

TO THI BICH

PHUONG

25-Sep-92

300

300

NGUYEN KHAC

TUNG

06-Dec-95

295

301

TRUONG MINH

THAI

02-Sep-92

290

302

VU TUAN

KHANG

13-Nov-88

285

303

NONG DUC

BINH

22-Apr-92

285

304

NGUYEN THI THANH

HUYEN

08-Jun-96

280

305

NGUYEN THI TUYET

ANH

03-May-95

275

306

NGUYEN THI

VAN

10-Sep-76

265

307

DINH NGOC

QUAN

07-May-91

240

308

NGUYEN THI

HUE

20-Oct-88

235

309

PHAM VAN

OAI

12-Jun-87

235

310

LE KIEU

MY

09-Dec-95

235

311

LE MINH

HIEU

11-Jan-89

230

312

NGUYEN HUY

DUC

08-Nov-96

230

313

NGO

TUAN

07-Dec-79

225

314

NGO

TUAN

07-Dec-79

225

315

DINH THI HONG

THUY

23-Jun-96

205

316

PHAM VAN

DOAN

19-Dec-90

195

317

DINH HAI

DUYEN

03-Oct-93

190

318

BUI HONG

NGOC

21-Apr-94

190

319

NGUYEN THI

TUYET

29-Nov-90

185

320

PHAM THANH

TRUNG

07-Jul-94

155

 Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.