Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 02/2015

 

 

 

 

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 02/2015 có nguyện vọng tìm việc như sau:

STT

FIRST NAME

LAST NAME

DOB

TOTAL

1

VU NGOC CHAU

MY

19-Jan-90

985

2

PHAM TUAN

QUANG

12-Apr-93

980

3

NGO NGOC

DIEP

20-Oct-87

975

4

DINH MINH

HOANG

30-Jan-93

970

5

NGUYEN TUAN

ANH

28-Aug-93

960

6

PHAM ANH

QUAN

07-Jan-89

955

7

PHAM NGUYEN

HOANG

22-Oct-96

950

8

NGUYEN NGOC YEN

CHI

04-Oct-91

940

9

NGUYEN MINH

QUANG

18-Sep-92

920

10

TRAN LE HUONG

GIANG

10-Dec-85

905

11

DONG VAN

QUYET

14-Aug-89

900

12

NGUYEN THANH

BINH

28-Feb-93

870

13

NGO TUYET

NGAN

27-Oct-93

870

14

NGUYEN THANH

HUONG

17-Nov-96

855

15

HOANG THI KIM

NHUNG

29-Oct-93

850

16

HA THI HONG

ANH

27-Feb-91

845

17

LUC BICH

PHUONG

01-Nov-83

840

18

NGUYEN KIM

HUNG

07-Nov-92

835

19

LE THI QUYNH

MAI

15-Sep-92

830

20

NGUYEN THU

HIEN

04-Apr-96

825

21

NGUYEN NGOC MINH

CHAU

24-Dec-93

815

22

DUONG THUY

ANH

25-Feb-92

815

23

NGUYEN THANH

DAT

25-Oct-92

810

24

DUONG HAI

GIANG

14-Jan-92

810

25

VU LONG

THANH

06-Jun-98

810

26

NGUYEN DUC

MANH

22-Sep-93

800

27

NGUYEN TRONG

VIET

02-Jul-97

800

28

DO MANH

QUYNH

19-Mar-91

800

29

TA LE

HUYEN

25-Jun-91

795

30

DAO MANH

TU

21-Sep-91

795

31

TA THI NGUYEN

HUE

26-Aug-86

790

32

LE TRUNG

SON

29-Aug-80

790

33

LE THI DIEU

THUY

03-Jul-92

785

34

NGUYEN QUOC

BAO

27-Mar-90

780

35

NGUYEN THANH

TUNG

05-Jan-92

780

36

PHAM TU

CHAU

15-Oct-93

775

37

PHAM TRUNG

HIEU

11-Jul-91

770

38

DO THE

VUONG

04-Apr-91

765

39

NGUYEN HUU

CHI

15-Oct-92

755

40

NGUYEN BAO

TRUNG

02-Oct-94

750

41

NGUYEN THI TU

LINH

14-Jun-91

750

42

NGUYEN VAN

DICH

21-Feb-93

745

43

TRAN THI MAI

TRANG

24-Oct-93

745

44

NGUYEN TRUONG

AN

18-Sep-93

745

45

LE DUC

NGOC

04-Dec-95

740

46

NGUYEN THI

THUY

20-Feb-93

740

47

TRAN XUAN

LOC

06-Jan-92

735

48

DINH THI TRA

GIANG

22-Sep-93

735

49

NGO HOANG

MY

04-Dec-96

725

50

TRAN HONG

NHUNG

29-May-93

720

51

VU TUAN

ANH

31-May-91

715

52

NGUYEN THANH

LINH

10-Feb-91

710

53

TRINH QUANG

ANH

14-Oct-92

710

54

NGO NHAT

ANH

21-Mar-87

705

55

NGUY TIEN

DAT

13-Oct-92

700

56

NGUYEN VAN

GIAP

10-May-89

700

57

PHAN VAN

HUNG

16-Dec-92

685

58

NGUYEN THI NGOC

TRANG

05-Nov-93

680

59

NGUYEN THI

QUYNH

01-Nov-90

675

60

NGUYEN PHUONG

LINH

23-Jun-93

665

61

MAI DUONG SY

HUNG

01-May-91

660

62

NGUYEN HUYEN

TRANG

29-Oct-86

660

63

VU THI NINH

THUY

14-Jun-84

655

64

NGUYEN HUY

HIEP

10-Nov-91

655

65

NGUYEN THANH

TINH

22-Dec-92

655

66

NGUYEN TIEN

LONG

14-Apr-91

645

67

DOAN CAO

SON

06-Mar-92

635

68

BUI VIET

HOANG

20-Dec-93

635

69

LE THUY

NINH

23-Mar-92

635

70

NGUYEN ANH

TU

06-Jun-91

630

71

NGUYEN THUY

LIEN

07-Sep-92

625

72

DO VAN

HUNG

08-Sep-92

620

73

NGUYEN THI

HUONG

16-Apr-92

615

74

DUONG PHUONG

THAO

22-Aug-93

615

75

NGUYEN THI VAN

ANH

08-Nov-91

605

76

NGUYEN THI

HOA

02-Dec-93

600

77

PHAN ANH

TU

28-Aug-91

595

78

DAO NGOC

CHUNG

10-Nov-87

575

79

PHAM VAN

KHANH

01-Aug-92

575

80

DINH THI

HONG

05-Nov-92

565

81

NGUYEN TRAN TUAN

VU

30-Nov-91

560

82

DUONG NHAT

BINH

29-Nov-92

555

83

DAO BAO

LONG

22-Jan-96

550

84

NGUYEN HA

LIEN

05-Jul-91

540

85

VU THI KIM

HUE

30-Dec-87

530

86

DAO THI THUY

DUNG

27-Feb-92

530

87

DAO HOANG

NAM

04-Apr-96

520

88

NGUYEN THU

THAO

02-Aug-93

515

89

NGUYEN TUAN

ANH

04-Sep-90

510

90

NGUYEN NGOC

LY

18-Oct-93

500

91

NGUYEN THU

THUY

17-Nov-93

500

92

VU MANH

HA

24-Dec-89

490

93

NGUYEN TRUNG

DUC

29-Jun-90

480

94

NGUYEN TRUNG

DUC

29-Jun-90

480

95

NGUYEN MINH

VU

29-Jun-91

480

96

NGUYEN THI DAI

TRANG

09-Jul-88

475

97

DO THI MINH

TRANG

18-Nov-92

475

98

MAC VAN

HIEP

03-May-92

475

99

NGUYEN THANH

HUYEN

19-Aug-92

470

100

BUI ANH

DUC

07-Jan-92

465

101

NGUYEN THI

HUONG

16-Jan-92

465

102

BUI VIET

ANH

06-Jun-95

460

103

PHAM THI

HONG

10-Sep-93

450

104

TRAN HONG

THANH

08-Oct-92

445

105

TRINH DUC

HANH

18-Feb-91

440

106

LE VAN

TUAN

21-Jun-91

435

107

NGUYEN HUY

HOANG

03-Aug-92

430

108

VU THI MINH

THUY

14-Apr-93

430

109

NGUYEN DUC

THAI

20-Feb-91

430

110

VU TUAN

ANH

26-Sep-92

425

111

NGUYEN THI LINH

CHI

07-Dec-91

425

112

VU THUY

DUONG

26-May-96

420

113

TRAN DUC

THANH

16-Oct-91

415

114

HOANG VAN

HAO

04-Oct-82

410

115

NGUYEN THI HONG

DAO

11-Nov-93

410

116

HOANG THI

YEN

28-Sep-90

405

117

DINH THI

LY

13-Jul-89

390

118

NGUYEN VAN

HUNG

25-Oct-92

380

119

DO THI

GIANG

05-Feb-91

380

120

NGUYEN VAN

HUNG

25-Oct-92

380

121

DINH THO

DUY

18-Mar-92

375

122

NGUYEN VAN

THU

06-Feb-91

370

123

BUI NHAT

QUYEN

02-Mar-91

365

124

NGUYEN THI PHUONG

MAI

28-Jun-92

360

125

DO VIET

ANH

29-Mar-93

355

126

TO MINH

HOANG

22-Dec-92

355

127

DUONG BINH

AN

27-Jan-87

350

128

SAM MINH

PHUONG

12-Jul-90

350

129

MAI HONG

NHUNG

05-Aug-91

345

130

NGUYEN THI

TUYET

26-Aug-93

345

131

VU THI

KIM

24-Nov-91

345

132

HOANG NGOC

KIEN

21-Nov-90

340

133

NGUYEN HONG

TRANG

08-Aug-93

335

134

NGUYEN QUOC

QUYEN

05-May-96

330

135

PHAM TOAN

THANG

06-Nov-91

330

136

DO THI HONG

BIEN

17-Jul-91

325

137

PHUNG NGHIA

HIEP

09-Dec-92

325

138

NGO DIEU

HUONG

26-Mar-88

325

139

TA THI NGOC

ANH

29-Jul-91

320

140

NGUYEN QUOC

HIEU

01-May-89

320

141

PHAM QUOC

KHANH

08-Aug-95

305

142

NGO DUY

TUAN

01-Jul-91

280

143

NGUYEN THANH

HUYEN

26-Nov-87

280

144

VU THI

QUYEN

05-Apr-88

265

145

LE HUY

LINH

17-Oct-89

230

146

NGUYEN THI

HANH

22-Aug-93

230

 

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.