Schedule and result

Microsoft Office Specialist (MOS)

Thông tin khóa học:  NỘI DUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN (08 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá online) MOS...
Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định. Mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự. Tuyệt đối không được mặc quần đùi, áo 3...
About the Microsoft Office Specialist exams
Created on Tuesday, 12 November 2013 09:07
1. Microsoft Office Specialist - MOS Microsoft Office Specialist (formerly also known as MOUS) exams use “live” or real applications to provide the most authentic...
About Microsoft Office World Champion
Created on Tuesday, 12 November 2013 09:06
Microsoft Office World Champion 2010 Microsoft Office World Champion 2011 Official Competition Rules Microsoft Office World Champion 2012 Official Competition...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.