Schedule and result

News & Event

VEF to award 40 graduate fellowships in 2015
Created on Thursday, 19 September 2013 19:26
The Vietnam Education Foundation (VEF) was established by the U.S. Congress in 2000 to create educational exchange activities for Vietnamese nationals to pursue graduate...
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố từ năm 2018 đối với lĩnh vực tin học,...