Schedule and result

News & Event

Kính gửi Quý Khách hàng, Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, thực hiện theo Công văn số 07/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thành phố...
  Kính gửi Quý phụ huynh, Lựa chọn ngôi trường phù hợp cho con mình học tập luôn là một quyết định khó khăn đối với các bậc...
IIG Việt Nam chung tay ủng hộ miền Trung
Created on Friday, 23 October 2020 13:59
Chiều ngày 22/10/2020, tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại diện Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam đã trao...
Ngày 12/10/2020, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã ký biên bản hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam về việc...
Kính gửi Qúy khách hàng, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện Quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt...