Schedule and result

The Internet and Computing Core Certification (IC3)

Chứng nhận IC3 Authorized Educator
Created on Thursday, 17 November 2016 09:57
IC3 Authorized Educator là chứng nhận dành riêng cho giáo viên giảng dạy bài thi IC3 do Tập đoàn Khảo thí tin học hàng đầu thế giới...
Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định. Mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự. Tuyệt đối không được mặc quần đùi, áo 3...
Hướng dẫn dự thi IC3
Created on Saturday, 08 November 2014 11:43
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn dự thi bài thi IC3 – Digital Literacy Certification do IIG Việt Nam biên dịch dành cho thí sinh, click vào...
About the IC3 (Digital Literacy Certification)
Created on Friday, 27 December 2013 16:31
Digital literacy is a foundational element of success in today’s technology-driven world. Regardless of your educational goals, career pursuits, or job function,...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.