Schedule and result

IIG Viet Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Phát triển Kinh doanh   MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Nghiên cứu về sản phẩm và thị...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Tuyển dụng và điều phối Giáo viên nước ngoài TRÁCH NHIỆM * Tuyển dụng: Lập kế...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng. Tham...
[2019] Tuyển dụng Chuyên viên Điều phối dự án
Created on Wednesday, 20 March 2019 09:18
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Điều phối Dự án TRÁCH NHIỆM 1. Trách nhiệm chuyên môn  * Tham gia vào việc xây dựng và...
[2019] Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh
Created on Wednesday, 20 March 2019 08:30
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Tư vấn tuyển sinh   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chuyên viên Đào tạo/ Academic Officer MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đối tác: Các trường Tiểu học, Trung học, Cao đẳng...
[2018] IIG Việt Nam tuyển dụng CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
Created on Saturday, 04 August 2018 09:16
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Nhân sự   Mô tả chi tiết công việc * TỔNG QUAN- Thực hiện các công việc liên quan...
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia xây dựng và đề xuất chiến lược và kế hoạch Marketing..- Phân tích, đánh giá hiệu quả thực...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.