Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trợ giảng chương trình school link: * Trước khi lớp học bắt đầu:  - Kiểm tra và setup trang thiết bị - Photo...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý các công việc hành chính  - Lên kế hoạch và điều phối công việc theo kế hoạch với BGH và tổ bộ...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các sản phẩm thiết kế liên quan đến chiến dịch Marketing (cả online & offline) của học viện IIG...
IIG Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Kế toán
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:53
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: - Kiểm tra chứng từ và lập UNC thanh toán online - Lập chứng từ thu, chi khi...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Vị trí: Chuyên viên phát triển kinh doanh - Mức lương: 8-15 triệu (lương cứng)+ hoa hồng Tổng quan - Thực hiện...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc khách hàng các chương trình đào tạo phù hợp - Phân tích, tìm...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Đối tác: Các trường Tiểu học, Trung học, Cao đẳng Đại học, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục các tỉnh, v.v.*...
IIG Việt Nam tuyển dụng Thư ký Tổng Giám đốc
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:37
MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Thư ký TGĐ - Lên kế hoạch, sắp xếp, theo dõi lịch công tác. - Tổ chức các cuộc họp cho TGĐ - Hỗ trợ...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.