Schedule and result

IIG Viet Nam

Tuyển Giảng viên IC3, MOS (part-time)
Created on Thursday, 12 March 2020 11:17
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Dựa trên giáo trình của IIG Việt Nam, chuẩn bị bài giảng cho các lớp được phân công theo các mô-đun của chương...
VP Đà Nẵng tuyển Giám thị coi thi Part-time
Created on Friday, 06 March 2020 15:25
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Làm giám thị coi thi các bài thi của IIG Việt Nam (TOEIC, MOS, IC3, v.v.) tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận. YÊU...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...
IIG Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo
Created on Saturday, 04 July 2020 14:55
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.1. Quản lý đào tạo  - Quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển trung hạn, ngắn hạn theo...
IIG Việt Nam tuyển dụng vị trí Chánh văn phòng
Created on Saturday, 04 July 2020 14:49
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động văn phòng của Công ty và hỗ trợ ban giám đốc trong việc quản trị,...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Mua hàng • Tổng hợp nhu cầu mua hàng các bộ phận, nhu cầu mua hàng phục vụ cho hoạt đông PR & Marketing và...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý các công việc hành chính  - Lên kế hoạch và điều phối công việc theo kế hoạch với BGH và tổ bộ...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trách nhiệm chung Thực hiện các nhiệm vụ được phân công từ Ban Giám đốc & Trưởng Ban Thư ký trợ lý về các...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.