Schedule and result

IIG Viet Nam

Học viện IIG Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Marketing
Created on Wednesday, 18 September 2019 16:00
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị website - Xây dựng nội dung, tìm kiếm nội dung, cập nhật nội dung website hàng ngày - Moderator cho diễn...
IIG Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng
Created on Wednesday, 18 September 2019 15:48
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình tuyển dụng - Tuyển dụng các vị trí cấp nhân viên/quản lý cấp trung...
TUYỂN  DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THI Số lượng: 03   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hoạt động trông thi Trực tiếp tham...
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ QUẦY ĐĂNG KÝ THI Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc của bộ phận quầy...
IIG Việt Nam VP.HCM Tuyển dụng Chuyên Viên Kế Toán     MÔ TẢ CÔNG VIỆC   * Kế toán thuế Lập và nhập phiếu thu, chi khi xuất...
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ nghe và tiếp nhận cuộc gọi khách hàng...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Cộng tác viên IT Số lượng: 10   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Cài đặt, khảo sát phòng máy theo yêu cầu; - Duy...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BỘ PHẬN TỔ CHỨC THI Số lượng: 02 MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi Chuẩn bị trang...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.