Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Đối với hoạt động đào tạo của Học viện IIG 1. Tham mưu cho BGĐ Học viện IIG về chiến lược phát triển...
IIG Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Dự án
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:15
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng quan - Chịu trách nhiệm về điều phối và hỗ trợ việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành các dự án...
IIG Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Mua hàng- Nhập khẩu
Created on Wednesday, 18 September 2019 16:29
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý kho Thực hiện xuất và nhập hàng, nhập, lưu và chuyển kế toán các chứng từ liên quan Theo dõi...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...
Học viện IIG Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Marketing
Created on Wednesday, 18 September 2019 16:00
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị website - Xây dựng nội dung, tìm kiếm nội dung, cập nhật nội dung website hàng ngày - Moderator cho diễn...
TUYỂN  DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THI Số lượng: 03   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hoạt động trông thi Trực tiếp tham...
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ QUẦY ĐĂNG KÝ THI Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc của bộ phận quầy...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ nghe và tiếp nhận cuộc gọi khách hàng liên...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.