Schedule and result

IIG Viet Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc các khách hàng đã ký hợp đồng và hỗ trợ bộ phận kinh doanh phát triển...
IIG Việt Nam tuyển dụng Deputy Marketing Manager
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng quan - Chịu trách nhiệm về hoạt động Marketing và truyền thông của toàn công ty, tham mưu cho Trưởng...
IIG Việt Nam tuyển dụng Senior PR Executive
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:28
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng quan Tham mưu cho Trưởng phòng và ban lãnh đạo về việc xây dựng và triển khai các chiến lược, chính...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng quan - Xây dựng và triển khai các hoạt động Marketing nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Học viện...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Đối với hoạt động đào tạo của Học viện IIG 1. Tham mưu cho BGĐ Học viện IIG về chiến lược phát triển...
IIG Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Dự án
Created on Wednesday, 18 September 2019 17:15
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng quan - Chịu trách nhiệm về điều phối và hỗ trợ việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành các dự án...
IIG Việt Nam tuyển dụng Nhân viên Mua hàng- Nhập khẩu
Created on Wednesday, 18 September 2019 16:29
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý kho Thực hiện xuất và nhập hàng, nhập, lưu và chuyển kế toán các chứng từ liên quan Theo dõi...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.