Khi nào được thi lại bài thi Autodesk? – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Chi tiết tin tức
16/07/2021
Khi nào được thi lại bài thi Autodesk?

– Đối với bài thi MTA/MCE

  • Lần đầu thi không đỗ, thí sinh chờ 24 giờ để đăng ký thi lại
  • Lần thứ hai không đỗ, thí sinh chờ 72 giờ để đăng ký thi lại
  • Thí sinh tiếp tục chờ 7 ngày cho lần thứ 3 và lần thứ 4 không đỗ
  • Thí sinh không được thi lại quá 5 lần cho một môn trong một năm
  • Khi thí sinh đã đỗ kỳ thi, thí sinh sẽ không thể thi lại kỳ thi đó nữa

Tags

Các cuộc thi
Xem thêm
Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
Quy định và Thông báo
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
BTS RAP MONSTER – Sao K-Pop gây bất ngờ với điểm thi TOEIC cực đỉnh