Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=31 Vị trí Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm