Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=33 Vị trí Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring