Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=37 Vị trí Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Thái Nguyên