Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=59 Vị trí TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương