Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=71 Vị trí Đại học Văn Hiến