Lịch thi và trả kết quả

JPT

Kết quả bài thi JPT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:07
Kết quả JPT không đánh giá “đỗ” hay “trượt” mà phản ánh trình độ sử dụng tiếng Nhật hiện tại của mỗi thí sinh qua thang...
Cấu trúc bài thi JPT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:06
JPT là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 95 phút, gồm 200 câu hỏi được chia làm hai phần như sau:  Kỹ năng Nội...
Đối tượng sử dụng kết quả JPT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:06
Doanh nghiệp, tập đoàn -         Đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật của nhân viên hiện tại và tiềm năng, phục vụ công...
Tổ chức sáng lập JPT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:05
 JPT do tập đoàn Sundai xây dựng và phát triển năm 1988 theo yêu cầu của Công ty YBM Si-sa, một tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Hàn...
Bài thi JPT
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:05
JPT (Japanese Proficiency Test) là bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế dành cho những...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.