Lịch thi và trả kết quả

TOEIC Video - IIG Việt Nam (Vietsub)

TOEIC Promotion Video - IIG Việt Nam. Video clip về công cụ đánh giá cũng như chuẩn hoá nguồn nhân lực, bài thi TOEIC. Lợi ích của bài thi TOEIC, Case study về TOEIC trên thế giới.http://toeic.com.vn

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.