Lịch thi và trả kết quả

Du học Mỹ

Chương trình trung học phổ thông
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:47
ACADEMIC YEAR IN AMERICA ( AYA ) - http://www.academicyear.org/   HỌC BỔNG GIAO LƯU VĂN HÓA MỘT NĂM TRUNG HỌC TẠI MỸ       Chương trình giao...
Chương trình cao đẳng cộng đồng/Dự bị
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:47
NORTH SEALLTE COMMUNITY COLLEGE https://northseattle.edu/    SOUTH SEALLTE COMMUNITY COLLEGE  http://www.southseattle.edu/    DEAN...
Chương trình cử nhân đại học
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:46
VALPARASIO UNIVERSITY http://www.valpo.edu/ SAINT FRANCIS UNIVERSITY http://www.francis.edu/ MONTANA STATE BILLINGS UNIVERSITY...
Chương trình Thạc sỹ
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:46
VALPARASIO UNIVERSITY http://www.valpo.edu SAINT FRANCIS UNIVERSITY http://www.francis.edu Học bổng lên đến 10,000 USD/ năm MONTANA STATE BILLINGS...
Chương trình học hè
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:45
THE SUMMER INSTITUTE FOR THE GIFTED (SIG) http://www.giftedstudy.org/ Chương trình du học hè tại Mỹ dành cho học sinh chuyên và học sinh tài năng...
Chương trình tiếng anh
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 15:44
INTENSIVE ENGLISH ACADEMIC PREPARATION SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES ...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.