Lịch thi và trả kết quả

Thông Báo Thay Đổi Mức Tối Thiểu Quy Đổi Điểm Bài Thi TOEFL ITP Sang Trình Độ A2 Khung Tham Chiếu Trình Độ Ngoại Ngữ Chung Châu Âu (CEFR)

 THÔNG BÁO 

Của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS 

Về việc: Thay đổi mức tối thiểu quy đổi điểm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 

khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR)

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, đại diện chính thức của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar xin thông báo, theo khuyến cáo của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS về mức tối thiểu quy đổi điểm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu, kể từ ngày 1/1/2020, tại Việt Nam điểm bài thi TOEFL ITP tối thiểu để đạt trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu là 360. Theo đó mức điểm tối thiểu để đạt trình độ A2 được nâng từ 337 điểm lên 360 điểm.

Trân trọng thông báo!

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.