Lịch thi và trả kết quả

Thông báo về việc bảo trì hệ thống TOEFL® Practice Online (TPO) Ngày 29/8/2010 (GMT)

TOEFL® Practice Online sẽ tiến hành bảo trì định kì công cụ chấm điểm tự động của mình đối với kỹ năng Viết (Writing) kể từ 2 giờ sáng (giờ GMT), đến 16.00 (giờ GMT), Chủ Nhật ngày 29 tháng 8 năm 2010.

Trong thời gian bảo trì, người dùng vẫn có thể thực hiện các bài thi như bình thường, tuy nhiên điểm môn Viết sẽ không được cung cấp ngay sau khi làm bài mà sẽ có trong khoảng vài giờ sau khi việc bảo trì được hoàn tất. Xin lưu ý điểm số của các kỹ năng Đọc, Nghe và Nói không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những bất tiện xảy ra trong quá trình bảo dưỡng hệ thống định kỳ.

Trân trọng!

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.