Lịch thi và trả kết quả

Hà Nội

Trưởng nhóm phụ trách tổ chức các bài thi Tin học
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 14:46
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Xây dựng, rà soát hệ thống các Quy trình, Quy định, Hướng dẫn liên quan tới...
Chuyên viên phòng Sản phẩm số / Thương mại điện tử
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 14:40
I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao từ Quản lý trực tiếp phòng Sản...
Phó Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tiền Lương
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 13:59
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị tiền lương - Tham mưu Ban lãnh đạo trong công tác rà soát/điều chỉnh/xây dựng thang lương, chính sách...
Trợ lý Phó Tổng Giám đốc
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 13:00
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đối nội - Truyền đạt, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, phòng ban thực hiện các công việc đã được Ban Giám...
Trưởng Phòng Sản Phẩm Dịch Vụ Số / Thương Mại Điện Tử
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 12:50
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng chiến lược tầm nhìn, sản phẩm/dịch vụ số của công ty trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khảo...
Trưởng Ban Tái cấu trúc
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 12:48
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Dự án về kỹ thuật thực hiện Tái cấu trúc Công ty. Thẩm...
Chuyên viên C&B
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 12:30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý nhân sự - Quản lý hồ sơ nhân sự bao gồm: lưu trữ hồ sơ, sổ bảo hiểm của CBNV, soạn thảo, theo dõi...
Nhân viên Dịch vụ sau thi
Được viết ngày Thứ hai, 05 Tháng 4 2021 15:34
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tiếp nhận, xử lý và phúc đáp hồ sơ hậu kiểm - Tiếp nhận các hồ sơ hậu kiểm từ các nguồn theo quy định,...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.