Lịch thi và trả kết quả

Hà Nội

Lập trình viên
Được viết ngày Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 14:25
Mô tả công việc:  Trách nhiệm chuyên môn Chịu trách nghiệm tiếp nhận, phân tích, xây dựng yêu cầu và phát triển các phần...
Chuyên viên Digital Marketing
Được viết ngày Thứ ba, 13 Tháng 7 2021 09:29
Mô tả công việc 1. Hoạt động Digital Marketing: - Lập kế hoạch và triển khai việc thực hiện hoạt động Digital Marketing trên các kênh...
Chuyên viên Nhân sự
Được viết ngày Thứ tư, 30 Tháng 6 2021 14:31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý nhân sự - Quản lý hồ sơ nhân sự bao gồm: lưu trữ hồ sơ, soạn thảo, theo dõi và lưu trữ hợp đồng...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tiếng Anh: - Nghiên cứu chuyên sâu về các sản phẩm,...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý các công việc hành chính  - Lên kế hoạch và điều phối công việc theo kế hoạch với BGH và tổ bộ...
Trưởng nhóm Pháp chế
Được viết ngày Thứ bảy, 05 Tháng 6 2021 11:04
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trưởng nhóm pháp chế thực hiện các công việc thuộc các hoạt động pháp chế Công ty ( Bao gồm : Các văn bản pháp...
Trưởng phòng Phát triển sản phẩm CNTT/ IT Product R&D Manager
Được viết ngày Thứ năm, 13 Tháng 5 2021 15:43
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.     Công tác nghiên cứu - Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các xu hướng và nhu cầu của thị trường,...
Phụ trách Hành chính Quản trị
Được viết ngày Thứ tư, 21 Tháng 4 2021 09:06
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hành chính quản trị - Lập kế hoạch công việc thuộc bộ phận mình quản lý và chịu trách nhiệm giám sát thực...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.