Lịch thi và trả kết quả

Tp Hồ Chí Minh

IIG Việt Nam VP HCM Tuyển dụng NV Thủ quỹ và kiểm soát giá
Được viết ngày Thứ tư, 31 Tháng 3 2021 14:14
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ QUỸ VÀ KIỂM SOÁT GIÁ Số lượng: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC -          Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng...
IIG Việt Nam VP HCM Tuyển dụng trưởng nhóm IT Helpdesk
Được viết ngày Thứ tư, 31 Tháng 3 2021 13:59
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM IT Helpdesk Số lượng: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC -         Vận hành, duy trì hoạt động ổn định của hệ...
Trưởng phòng Kinh doanh (VP. HCM)
Được viết ngày Thứ ba, 27 Tháng 10 2020 18:31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình hoạt động - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược phát...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIN HỌC IC3, MOS FULL-TIME, PART-TIME Số lượng: 02 * MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tuân thủ nghiêm ngặt...
IIG Việt Nam VP.HCM Tuyển dụng Giám Thị Part-time 2021
Được viết ngày Thứ ba, 15 Tháng 9 2020 09:17
IIG Việt Nam Tuyển dụng Giám thị part-time 2021 Số lượng: 20  MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia làm giám thị trông thi các kỳ thi thường...
IIG Việt Nam Tuyển dụng B2B Sales Executive (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 15:05
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Sales Executive (B2B Sales) Số lượng: 01   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững thông...
IIG Việt Nam VP.HCM Tuyển dụng Nhân Viên Thanh Tra Thi
Được viết ngày Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 14:47
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THANH TRA THI Số lượng: 02   MÔ TẢ CÔNG VIỆC   Kiểm soát/Thanh tra các hoạt động tổ chức thi   Triển...
IIG Việt Nam HCM Tuyển Dụng Cộng Tác Viên IT Part-time
Được viết ngày Thứ hai, 03 Tháng 12 2018 11:12
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021 Vị trí: Cộng tác viên IT Part-time Số lượng: 10   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Cài đặt, khảo sát phòng máy...

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.