Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 05/2016

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 5/2016 có nguyện vọng tìm việc n sau:

No.

FIRST_NAME

LAST_NAME

SEX

DOB

TOTAL

1

HOANG HIEN

ANH

FEMALE

05-Aug-94

985

2

TRAN VIET

PHUONG

FEMALE

23-Mar-96

980

3

TRAN THI HOAI

PHUONG

FEMALE

03-Sep-93

980

4

NGUYEN NGAN

HA

FEMALE

04-Nov-93

970

5

NGUYEN HUU

HIEN

MALE

05-Oct-93

970

6

BUI PHUC

BINH

MALE

17-Feb-94

930

7

HA PHUONG

NHI

FEMALE

31-Dec-93

925

8

LE KHANH

LINH

FEMALE

15-Jul-93

915

9

LUU THANH

HIEN

FEMALE

08-Aug-94

900

10

NGUYEN TRUNG

HIEU

MALE

23-May-93

900

11

NGUYEN THANH

HUYEN

FEMALE

25-Aug-93

900

12

PHAM NGOC

LAN

MALE

13-Jun-85

885

13

TRAN DUC

VIET

MALE

25-Aug-91

885

14

DUONG HAI

YEN

FEMALE

29-Nov-93

880

15

DAO THU

HA

FEMALE

01-Apr-94

865

16

BUI THI QUYNH

THO

FEMALE

21-Feb-94

865

17

DANG HA

CHI

FEMALE

13-Nov-94

855

18

DO THI KIM

OANH

FEMALE

02-Aug-94

855

19

BUI THI NGOC

ANH

FEMALE

11-Sep-94

850

20

NGUYEN QUOC

ANH

MALE

30-Sep-94

850

21

PHAM HAI YEN

NHI

FEMALE

04-Mar-96

850

22

NGUYEN VIET

HOANG

MALE

20-Aug-94

845

23

DAO THI THU

HUONG

FEMALE

14-Apr-91

845

24

VU HUONG

GIANG

FEMALE

25-Sep-94

830

25

NGUYEN THI HONG

HAI

FEMALE

01-Jun-94

830

26

BUI THUY

TRANG

FEMALE

29-Aug-92

830

27

LE THANH

HUNG

MALE

17-Sep-92

810

28

NGUYEN THI HUYEN

THUONG

FEMALE

08-Nov-94

810

29

NGUYEN THI VAN

ANH

FEMALE

20-Feb-93

805

30

TRAN TRI

DUNG

MALE

18-May-92

805

31

NGUYEN THI THUY

TIEN

FEMALE

07-Sep-94

805

32

TRAN THI

TAM

FEMALE

24-Jun-94

790

33

NGUYEN THI NGOC

ANH

FEMALE

04-Jun-93

780

34

DOAN THI

HUONG

FEMALE

25-Oct-92

780

35

NGUYEN THI VIET

TRINH

FEMALE

11-Apr-94

780

36

NGUYEN THI

HUYEN

FEMALE

28-Feb-95

770

37

PHAM VAN

THIEN

MALE

06-Aug-88

770

38

NGUYEN MANH

HA

MALE

14-Nov-89

765

39

DUONG THI

NHAN

FEMALE

23-May-92

755

40

NGUYEN THI PHUONG

THAO

FEMALE

24-Jul-94

755

41

VU QUYNH

CHI

FEMALE

01-May-84

750

42

DO THU

THUY

FEMALE

31-Dec-94

750

43

TA YEN

TRANG

FEMALE

28-Mar-93

750

44

TRAN THI THUY

DUONG

FEMALE

22-Sep-89

745

45

TRAN THI TO

LINH

FEMALE

30-Mar-91

740

46

LE HOANG

LONG

MALE

11-Jan-91

735

47

CAO THI NGOC

ANH

FEMALE

08-Jun-95

730

48

VU LENH VIET

DUNG

MALE

25-Aug-90

730

49

DO THI THUY

NGA

FEMALE

10-Feb-95

725

50

PHAM THU

HIEN

FEMALE

27-Jun-94

720

51

DOAN THI

PHUONG

FEMALE

28-Feb-93

705

52

TONG XUAN

TUNG

MALE

22-Oct-92

705

53

LE ANH

XUAN

MALE

27-Jun-91

705

54

HOANG THI THUY

DUNG

FEMALE

20-Oct-93

700

55

DINH VAN

HAU

MALE

20-Apr-93

700

56

TAO VAN

HAU

MALE

15-Aug-95

695

57

BUI THI NGOC

TAN

FEMALE

08-Nov-89

685

58

DANG THI

THAO

FEMALE

25-Sep-94

685

59

TRAN THI

GIANG

FEMALE

04-May-93

680

60

TRAN THI

NGUYET

FEMALE

01-Jan-90

680

61

DUONG TRUNG

DUC

MALE

30-Jun-92

675

62

LE THE ANH

TAN

MALE

25-Nov-93

675

63

DANG THI BICH

THUAN

FEMALE

05-Jan-93

675

64

LUONG THI

THUONG

FEMALE

13-Nov-91

675

65

GIAP THI

YEN

FEMALE

30-Mar-94

670

66

NGUYEN QUYNH

CHI

FEMALE

22-Jul-94

665

67

HAN THI LINH

TRANG

FEMALE

02-Oct-94

660

68

TRAN DIEU

LINH

FEMALE

21-Feb-94

655

69

NGUYEN HANG

NGA

FEMALE

13-Apr-87

655

70

TRAN QUANG

TUAN

MALE

03-Nov-90

650

71

TRAN THI

MAI

FEMALE

30-Oct-94

645

72

NGUYEN BAO

NGOC

FEMALE

28-Nov-95

645

73

NGUYEN HONG

PHUOC

MALE

08-Nov-91

645

74

NGUYEN XUAN

TINH

MALE

19-Nov-94

645

75

DO XUAN

HOANG

MALE

11-May-95

640

76

NGUYEN THANH

TUNG

MALE

08-Nov-90

640

77

NGUYEN THANH

HUONG

FEMALE

04-Oct-94

635

78

PHAM THI

NGUYET

FEMALE

22-Apr-93

635

79

DUONG THI THU

TRANG

FEMALE

15-Dec-95

635

80

TRAN NGOC

HUNG

MALE

11-Jan-94

630

81

NGUYEN NGOC

ANH

FEMALE

28-Sep-93

615

82

NGUYEN DUY

ANH

MALE

09-Oct-94

615

83

TRINH THI TUYET

NHUNG

FEMALE

16-Nov-91

610

84

NGUYEN DIEP

HONG

FEMALE

10-Dec-73

605

85

BUI DUY

MINH

MALE

14-Oct-95

605

86

NGUYEN THI MINH

NGOC

FEMALE

05-Aug-95

605

87

TRAN THI HUYEN

TRANG

FEMALE

10-Sep-93

600

88

VU THI

VAN

FEMALE

06-Feb-94

600

89

NGUYEN THI

THUONG

FEMALE

30-Oct-94

595

90

BUI DUY

KHANH

MALE

13-Jul-93

590

91

TRAN BICH

PHUONG

FEMALE

06-May-94

590

92

PHAN THI YEN

THI

FEMALE

02-Jan-90

590

93

DO THI KIM

DUNG

FEMALE

21-Mar-94

585

94

NGUYEN HUONG

GIANG

FEMALE

13-Mar-94

585

95

NGUYEN THI THANH

THUY

FEMALE

06-Feb-94

585

96

NGUYEN THI VIET

ANH

FEMALE

20-Sep-93

580

97

NGUYEN THI

LIEM

FEMALE

25-Jan-91

580

98

NINH THI HONG

LIEN

FEMALE

22-May-94

575

99

LE THI NGOC

KHANH

FEMALE

20-Aug-94

565

100

NGUYEN THI HOAI

LINH

FEMALE

14-Oct-93

565

101

VU THI HANG

HA

FEMALE

04-Jul-94

560

102

LUU TIEN

DUNG

MALE

14-Jun-93

550

103

HOANG DAI

DUONG

MALE

27-Aug-92

550

104

NGUYEN THI MINH

THU

FEMALE

04-Dec-95

550

105

BUI TIEN

ANH

MALE

16-Oct-94

540

106

NGUYEN THI THUY

DUNG

FEMALE

11-Feb-91

535

107

TRAN THUY

DUNG

FEMALE

22-Sep-94

525

108

TONG THI

MINH

FEMALE

13-May-92

525

109

PHAN THANH

TUNG

MALE

20-Apr-90

525

110

LE ANH

HAO

FEMALE

26-Oct-85

520

111

PHAM MINH

HOANG

MALE

18-Feb-94

520

112

PHAM MINH

TAN

MALE

22-Jul-84

520

113

NGUYEN VAN

CAO

MALE

16-Feb-90

515

114

NGUYEN THANH

MINH

MALE

06-Jun-91

515

115

LE THI HA

TRANG

FEMALE

02-Oct-93

515

116

NGUYEN THI BICH

HUONG

FEMALE

08-Oct-90

510

117

DUONG PHAM MINH

NGOC

FEMALE

08-Dec-88

510

118

DANG THI

THU

FEMALE

18-Dec-93

510

119

NGUYEN THI

HUONG

FEMALE

31-Oct-94

505

120

HOANG THI BICH

THUY

FEMALE

03-Jan-94

500

121

NGUYEN THI HONG

NHUNG

FEMALE

24-Oct-94

495

122

NGUYEN NGOC

QUYNH

FEMALE

01-Nov-94

495

123

VU ANH

THU

FEMALE

09-Nov-92

495

124

CAO VIET

ANH

MALE

12-Sep-98

490

125

DINH THI THUY

HANG

FEMALE

13-Jun-94

485

126

TRAN THI

QUYEN

FEMALE

15-May-93

485

127

LE TRAN HUYEN

TRANG

FEMALE

02-Apr-92

485

128

VU NGOC

SON

MALE

08-Mar-93

480

129

NGUYEN THI

LIEM

FEMALE

15-Feb-93

475

130

NHAM DIEU

LINH

FEMALE

12-May-95

475

131

DANG THI HONG

NHUNG

FEMALE

09-May-94

475

132

NGUYEN THI THANH

HA

FEMALE

17-Aug-91

470

133

PHAM MINH

TUAN

MALE

01-Sep-91

465

134

CHU DUC

LINH

MALE

12-Jul-94

455

135

DINH HOANG

ANH

MALE

22-Nov-97

450

136

HOANG THI

MAI

FEMALE

12-Dec-94

445

137

NGUYEN THI BAO

THOA

FEMALE

24-May-94

440

138

NGO VAN

MANH

MALE

20-Jan-93

435

139

NGUYEN HOANG

TUAN

MALE

01-Dec-96

430

140

CO HUY

LE

MALE

15-Sep-80

425

141

NGUYEN TRUNG

TRUONG

MALE

22-Aug-94

425

142

LE THI THAO

ANH

FEMALE

26-Sep-94

420

143

VU THI

HUE

FEMALE

04-Jan-94

420

144

HA DINH

HIEU

MALE

11-Dec-93

415

145

NGUYEN THI HONG

TAM

FEMALE

28-Dec-93

415

146

LE TRONG

HAI

MALE

03-Mar-93

410

147

NGUYEN THI

NHAM

FEMALE

01-Nov-92

410

148

PHAM VAN

THIEM

MALE

28-Oct-91

410

149

CO THI

OANH

FEMALE

25-Jul-85

405

150

DO THI THU

TRANG

FEMALE

02-Jul-94

405

151

DANG SY

HIEP

MALE

06-Jun-84

390

152

NGUYEN CHI

NGUYEN

MALE

09-May-90

385

153

PHAM THUY

LINH

FEMALE

01-Oct-93

380

154

NGUYEN THI

HONG

FEMALE

13-May-93

375

155

TRAN MY

LINH

FEMALE

24-Sep-95

375

156

NGO THI

HA

FEMALE

04-Oct-94

370

157

TRAN THI LAN

ANH

FEMALE

07-Jul-94

365

158

LE THI QUYNH

TRANG

FEMALE

08-Mar-94

365

159

HO THI

QUANG

FEMALE

02-Aug-78

355

160

HOANG THI

THU

FEMALE

10-Sep-94

355

161

NGUYEN PHUONG

THUY

FEMALE

30-Jul-84

355

162

PHAN VAN

PHU

MALE

15-Jun-93

345

163

PHAM NGOC

HA

MALE

10-Sep-90

335

164

NGUYEN THI MINH

THU

FEMALE

07-Feb-92

335

165

DANG THE

DUNG

MALE

26-Nov-93

315

166

DONG TRANG

NGAN

FEMALE

12-Feb-94

315

167

NGO THUY

AN

FEMALE

21-Jan-87

305

168

NGUYEN QUOC

HUY

MALE

01-Sep-93

305

169

DAO THI PHUONG

NHUNG

FEMALE

16-Aug-86

305

170

TA THI QUYNH

TRANG

FEMALE

16-Nov-89

300

171

TRAN HOANG TRANG

PHUONG

FEMALE

22-Apr-95

285

172

TRAN HUNG

HIEU

MALE

18-Oct-93

280

173

PHAM THI KIM

DUNG

FEMALE

21-Dec-97

275

174

VU HOANG

DUONG

MALE

09-Mar-96

275

175

NGUYEN SI

NAM

MALE

14-Sep-94

275

176

NGUYEN KHANH

LINH

FEMALE

02-Aug-94

270

177

HOANG THU

THAO

FEMALE

25-Sep-94

265

178

HA NGUYEN THANH

HAI

MALE

07-Nov-92

245

179

PHAM THI HONG

TRANG

FEMALE

28-Oct-85

245

180

LUONG VAN

THINH

MALE

04-Dec-89

205

181

LE THI

HUYEN

FEMALE

10-Dec-79

200

182

CHU QUOC

DIEP

MALE

03-Oct-83

165

183

PHUNG DINH

THUY

MALE

15-Dec-86

155

 

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.